ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prospective

P R AH0 S P EH1 K T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prospective-, *prospective*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Prospective Buyer[พรอสเป็คถีฟ บายเออร์] (n) ผู้จะซื้อ (สำหรับใช้ในสัญญาจะซื้อจะขายต่าง ๆ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prospective(adj) ที่คาดหวังไว้, See also: ซึ่งหวังไว้, Syn. hoped for, promised, planned

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prospective(พระสเพค'ทิฟว) adj. อนาคต,ซึ่งหวังไว้,ซึ่งคาดคะเนไว้., See also: prospectiveness n., Syn. potential, likely

English-Thai: Nontri Dictionary
prospective(adj) ที่คาดหวัง,ที่หวังไว้,ที่มีอนาคต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prospectiveตามแผน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prospective ratingการกำหนดอัตราตามประสบการณ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
prospective study; study, cohortการศึกษาตามแผน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
prospectiveprospective, การวิเคราะห์เนื้อเยื่อ/เลือดที่ยังไม่มีการเก็บไว้ (analysis of tissues yet-to-be-collected) [ชีวจริยธรรม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
prospectiveที่มุ่งหวัง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prospectiveProspective buyers couldn't make heads or tails out of the contract.
prospectiveThe company invited their prospective customers to the party.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คาดหวังไว้[khātwang wai] (adj) EN: prospective
ซึ่งหวังไว้[seung wangwai] (adj) EN: prospective

CMU English Pronouncing Dictionary
PROSPECTIVE P R AH0 S P EH1 K T IH0 V
PROSPECTIVELY P R AH0 S P EH1 K T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prospective (j) prˈəspˈɛktɪv (p r @1 s p e1 k t i v)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
招聘者[zhāo pìn zhě, ㄓㄠ ㄆㄧㄣˋ ㄓㄜˇ, ] prospective employer; person advertising a job; recruiter, #86,756 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Interessent {m}; möglicher Kundeprospective customer; prospect [Add to Longdo]
Kandidat {m}; Kandidatin {f} | aussichtsreicher Kandidatprospective candidate; prospect | good prospect [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プロスペクティブ[purosupekuteibu] (n) prospective [Add to Longdo]
家事見習;家事見習い[かじみならい, kajiminarai] (n) apprenticeship in the running of a household; prospective bride who undertakes an apprenticeship to learn housekeeping [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prospective
   adj 1: of or concerned with or related to the future;
       "prospective earnings"; "a prospective mother"; "a
       prospective bride"; "the statute is solely prospective in
       operation" [ant: {retrospective}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top