ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

promontory

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -promontory-, *promontory*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
promontory(n) แหลม, See also: เนินที่ยื่นไปในทะเล, Syn. projection, foreland

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
promontory(พรอม'มันโทรี,-ทอรี) n. แหลม,ส่วนของแผ่นดินสูงที่ยื่นออกไปในทะเล,โหนก,ส่วนนูน, Syn. headland

English-Thai: Nontri Dictionary
promontory(n) คาบสมุทร,แหลม,โหนก,ส่วนนูน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
promontory; prominence; promontorium; protuberanceส่วนยื่น, ส่วนนูน, ปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
promontoryThe boat sailed around the promontory.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวแหลม(n) headland, See also: promontory, Example: เวลาแล่นเรือผ่านหัวแหลมต้องระมัดระวังหน่อย, Thai Definition: ปลายแห่งแผ่นดินที่ยื่นออกไปในน้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวแหลม[hūalaēm] (n) EN: headland ; promontory  FR: promontoire [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
promontory (n) prˈɒməntriː (p r o1 m @ n t r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
岬角[こうかく, koukaku] (n) (obsc) anat promontory; promontory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 promontory
   n 1: a natural elevation (especially a rocky one that juts out
      into the sea) [syn: {promontory}, {headland}, {head},
      {foreland}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top