ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

promise

P R AA1 M AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -promise-, *promise*
English-Thai: Longdo Dictionary
promise(vi, vt, n) ให้สัญญา, คำสัญญา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
promise(n) คำสัญญา, See also: คำมั่นสัญญา, คำปฏิญาณ, Syn. assurance, avowal, agreement, warrant
promise(vi) สัญญา, See also: รับปาก, ให้คำมั่น, Syn. plight, engage, Ant. deny, deceive
promise(vt) สัญญา, See also: รับปาก, ยืนยัน, ทำให้มั่นใจ, Syn. plight, engage, Ant. deny, deceive
promisee(n) ผู้รับสัญญา
promise to(phrv) สัญญากับ, See also: ให้คำสัญญากับ
promise well(phrv) เป็นสัญญาของความสำเร็จ
promise someone the moon(idm) ให้สัญญาในสิ่งที่มากเกินไป, See also: ให้สัญญาในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
promise(พรอม'มิส) n. สัญญา,คำมั่นสัญญา,ลักษณะหรือท่าทีที่ดี. vt. สัญญา,ให้คำมั่นสัญญา,เป็นเครื่องบอก,รับปากจะแต่งงาน,ทำให้มั่นใจ. vi. เป็นเครื่องบอก,แสดงอาการว่าจะเป็น,
promise landn. สวรรค์,สุขาวดี
promisee(พรอมมิซี') n. ผู้รับสัญญา
breach of promisen. การฝ่าฝืนคำสัญญา
compromise(คอม'พระไมซ) n. การประนีประนอม,การยอมรับ,การตกลงกันได้,สิ่งที่เป็นครึ่ง ๆ กลาง ๆ vt. ประนีประนอม,ยอม,เป็นอันตราย,เป็นภัยต่อ,พัวพัน. vi. ประนีประนอม,อ่อนข้อให้อย่างเสียเกียรติ, See also: compromiser n. ดูcompromise, Syn. arra

English-Thai: Nontri Dictionary
promise(n) ข้อตกลง,คำสัญญา,คำมั่นสัญญา
promise(vt) สัญญา,ตกลง,แสดงท่าทีว่า,รับปากว่า
compromise(n) การประนีประนอม,การยอมความ,การออมชอม,การอะลุ้มอล่วย
compromise(vt) ประนีประนอม,ยอมความ,ยอมอ่อนข้อ,ออมชอม,อะลุ้มอล่วย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
promiseคำมั่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
promise of saleคำมั่นในการซื้อขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Promise (Law)คำมั่น (กฎหมาย) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
promise to pay(n, jargon) ตั๋วสัญญาใช้เงิน
promised land(n) ดินแดนแห่งความหวัง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
promiseAbide by your promise.
promiseAlbert is the last person to break a promise.
promiseAlways come by the time of the promise.
promiseA man who breaks his promises cannot be trusted.
promiseAn evening glow often promises good weather.
promiseAnyone who has made a promise should keep it.
promiseA promise given under a threat is worthless.
promiseA promise is a promise.
promiseA promise made is a debt unpaid.
promiseAs is often the case with her, she broke her promise.
promiseBut, he didn't keep his promise.
promiseBut Susan promised that she would call.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับคำ(v) promise, See also: give one's word, vow, pledge, undertake, Example: ผมแน่ใจว่าเธอต้องมา เพราะเธอรับคำเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้ว, Thai Definition: แสดงว่าจะทำตามคำ
สัญญา(v) promise, See also: vow, Syn. ให้คำมั่น, รับประกัน, ให้สัญญา
หลักประกัน(n) security, See also: promise, assurance, Example: การตั้งคณะกรรมการโรงเรียนขึ้นมาคัดเลือกครูนั้น ไม่มีหลักประกันใดที่จะรับรองว่าจะไม่มีการใช้อิทธิพลจากนักการเมืองท้องถิ่น, Thai Definition: หลักที่ยืนยันเพื่อความมั่นคง หรือปลอดภัย
สัตย์(n) promise, See also: pledge, oath, faith, Syn. คำมั่น, คำสาบาน, คำสัญญา, Example: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่, Thai Definition: คุณลักษณะที่ประกอบด้วยความจริง ความแน่แท้ ความซื่อตรงไม่กลับเป็นอย่างอื่น
ตกปากรับคำ(v) promise, See also: assure, give one's word, give an undertaking, pledge, undertake, vow, Example: เขาตกปากรับคำแล้วว่าจะช่วยดูแลลูกของเราเป็นอย่างดี, Thai Definition: ตกลงหรือรับรองว่าจะทำตามนั้น
รับปาก(v) give one's word, See also: promise, assure, give an undertaking, undertake, vow, pledge, Syn. สัญญา, ให้คำมั่น, Example: ท่านประธานาธิบดีรับปากอย่างไม่มีเลศนัย, Thai Definition: สัญญาว่าจะทำตามถ้อยคำที่พูดกัน
คำสัตย์(n) promise, See also: vow, oath, pledge, swearer, guarantee, warrant, Syn. คำสัญญา, คำปฏิญาณ, คำมั่น, สัจจะ, Example: เขาให้คำสัตย์ว่าจะไม่หนี, Thai Definition: คำรับรองซึ่งบุคคลหนึ่งให้ไว้กับบุคคลอื่นว่าจะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
คำสาบาน(n) promise, See also: vow, oath, pledge, swearer, guarantee, warrant, Syn. คำสัญญา, คำมั่น, คำมั่นสัญญา, Thai Definition: คำปฏิญาณโดยกล่าวอ้าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยาน
คำสัญญา(n) promise, See also: vow, pledge, oath, swearer, Syn. คำสาบาน, คำปฏิญาณ, คำสัตย์, สัจจะ, Example: เขาทำอะไรไม่ได้ตามชอบใจเพราะมีคำสัญญาของเขาเป็นชนักติดหลังอยู่
คำมั่น(n) promise, See also: vow, oath, pledge, swearer, guarantee, warrant, Syn. คำสัญญา, คำสาบาน, คำปฏิญาณ, คำสัตย์, สัจจะ, Example: เธอเคยให้สัญญาว่าจะแบ่งสรรอำนาจให้แต่ก็ลืมคำมั่นนั้น, Count Unit: ข้อ, ประการ, Thai Definition: คำรับรองซึ่งบุคคลหนึ่งให้ไว้กับบุคคลอื่นว่าจะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะลุ้มอล่วย[alum-alūay] (v) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession  FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
เบี้ยว[bīo] (v, exp) EN: break a promise ; break an agreement ; not keep a promise ; deny ; refuse to admit  FR: renier sa parole
ให้สัญญา[hai sanyā] (v, exp) EN: promise  FR: donner sa parole
การผิดสัญญา[kān phit sanyā] (n, exp) EN: breach of contract ; breach of promise ; non-fulfilment ; non-performance ; default  FR: rupture de contrat [f]
การประนีประนอม[kān pranīpranøm] (n) EN: compromise  FR: compromis [m]
คำมั่น[khamman] (n) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant ; undertaking  FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m]
คำมั่นสัญญา[khamman sanyā] (n) EN: promise ; vow ; pledge ; oath ; swearer  FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m]
คำสัญญา[khamsanyā] (n) EN: promise  FR: promesse [f]
คำสัตย์[khamsat] (n) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant
ขยับ[khayap] (v) EN: make a move ; be on thepiont of ; be imminent ; begin ; start ; set about ; promise

CMU English Pronouncing Dictionary
PROMISE P R AA1 M AH0 S
PROMISED P R AA1 M AH0 S T
PROMISES P R AA1 M AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
promise (v) prˈɒmɪs (p r o1 m i s)
promised (v) prˈɒmɪst (p r o1 m i s t)
promises (v) prˈɒmɪsɪz (p r o1 m i s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nuò, ㄋㄨㄛˋ, / ] promise; consent, #2,907 [Add to Longdo]
许诺[xǔ nuò, ㄒㄩˇ ㄋㄨㄛˋ, / ] promise; pledge, #16,517 [Add to Longdo]
约言[yuē yán, ㄩㄝ ㄧㄢˊ, / ] promise; one's word; pledge; abbreviation, #165,167 [Add to Longdo]
头角峥嵘[tóu jiǎo zhēng róng, ㄊㄡˊ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄥ ㄖㄨㄥˊ, / ] promise of brilliant young person (成语 saw); showing extraordinary gifts, #238,787 [Add to Longdo]
说话要算数[shuō huà yào suàn shù, ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄚˋ ㄧㄠˋ ㄙㄨㄢˋ ㄕㄨˋ, / ] promises must be kept [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eheversprechen {n}promise of marriage [Add to Longdo]
Heiratsversprechen {n}promise to marry [Add to Longdo]
Versprechen {n}; Versprechung {f}; Zusage {f} | Versprechen {pl}; Versprechungen {pl}; Zusagen {pl} | sein Versprechen halten | ein Versprechen geben (halten; brechen) | jdm. große Versprechungen machen | jdn. mit Versprechungen abspeisenpromise | promises | to keep one's promise | to make (keep; break) a promise | to promise someone the earth | to palm sb. off with promises [Add to Longdo]
Zahlungsversprechen {n}promise to pay [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
てもいい;ていい[temoii ; teii] (exp,adj-i) (1) (after the ren'youkei form of a verb) indicates concession or compromise; (2) indicates permission [Add to Longdo]
易感染性[いかんせんせい, ikansensei] (adj-na) compromised [Add to Longdo]
違う[ちがう, chigau] (v5u,vi) (1) to differ (from); to vary; (2) to not be in the usual condition; (3) to not match the correct (answer, etc.); (4) (See 話が違う) to be different from promised; (P) [Add to Longdo]
違える[ちがえる, chigaeru] (v1,vt) (1) to change; to alter; (2) to mistake; to make a mistake; (3) (See たがえる) to fail to keep (e.g. one's promise); (4) to dislocate (e.g. one's neck) [Add to Longdo]
一国一城[いっこくいちじょう, ikkokuichijou] (n) (1) (possession of) one feudal domain and one castle; being independent (acting without compromise or assistance); (2) establishing only one castle in each feudal domain (edict issued by the shogunate in 1615) [Add to Longdo]
一諾千金[いちだくせんきん, ichidakusenkin] (exp) one's word is worth 1,000 pieces of gold; a promise should be kept at all cost [Add to Longdo]
臥竜鳳雛[がりょうほうすう, garyouhousuu] (n) gifted young person who shows much promise; unrecognized genius; great person whose talent is hidden under a bushel [Add to Longdo]
解け合い;解合い;解合(io)[とけあい, tokeai] (n) liquidation by compromise [Add to Longdo]
確約[かくやく, kakuyaku] (n,vs) firm promise; definite promise; (P) [Add to Longdo]
棄約[きやく, kiyaku] (n) breaking a promise [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 promise
   n 1: a verbal commitment by one person to another agreeing to do
      (or not to do) something in the future
   2: grounds for feeling hopeful about the future; "there is
     little or no promise that he will recover" [syn: {promise},
     {hope}]
   v 1: make a promise or commitment [syn: {promise}, {assure}]
   2: promise to undertake or give; "I promise you my best effort"
   3: make a prediction about; tell in advance; "Call the outcome
     of an election" [syn: {predict}, {foretell}, {prognosticate},
     {call}, {forebode}, {anticipate}, {promise}]
   4: give grounds for expectations; "The new results were
     promising"; "The results promised fame and glory"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top