ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prominent

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prominent-, *prominent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prominent(adj) ที่ยื่นออกมา, Syn. protuberant, jutting, Ant. hallow, sunken
prominent(adj) สะดุดตา, See also: เตะตา, เด่นชัด
prominent(adj) มีชื่อเสียง, See also: โดดเด่น, Syn. noticeable, natable, famous
prominently(adv) อย่างที่ยื่นออกมา
prominently(adv) อย่างที่สังเกตเห็นชัดเจน, Syn. clearly
prominently(adv) อย่างมีชื่อเสียง, Syn. notably

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prominent(พรอม'มะเนินทฺ) adj. เด่น,เด่นชัด,สะดุดตา,มีชื่อเสียง,โด่งดัง,ยื่นออก,โผล่ออก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prominentHe felt ill at ease among prominent scholars.
prominentHe occupies a prominent position in the firm.
prominentHigh fever is a prominent symptom of this disease.
prominentHis white house is the most prominent one on the street.
prominentThe prominent poet attempted to commit suicide in his study.
prominentThe prominent psychologist resembles my uncle in appearance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จ๊าบ(adj) prominent, See also: outstanding, remarkable, conspicuous, distinguished, notable, marked, Syn. เริ่ด, เลิศ, Example: เขารับบทจ๊าบเป็นโรมิโอ ที่ดูคล้ายลูกรัฐมนตรีเมืองไทยบางคน, Thai Definition: เด่นสะดุดตา, Notes: (สแลง)
ผงาด(adv) dignifiedly, See also: prominent, conspicuous, splendid, Syn. สง่า, เด่น, ตระหง่าน, ผง่าน, Example: ผู้เฒ่าฝันถึงวันที่ตัวเองยืนผงาดอยู่บนยอดภูสูงได้สำเร็จวันนั้นคงสง่างามยิ่งกว่าตะวัน
ผง่าน(adv) dignifiedly, See also: prominent, splendid, conspicuous, Syn. ผงาด, สง่า, เด่น, ตระหง่าน, Example: เขายืนผง่านอยู่กลางห้องโถง
เด่น(adj) prominent, See also: excellent, outstanding, eminent, remarkable, notable, conspicuous, distinguished, Syn. เยี่ยม, เลิศ, ยอดเยี่ยม, ดีเยี่ยม, วิเศษ, พิเศษ, Example: นักเขียนคนนี้มีผลงานเขียนเด่นๆ อยู่หลายเรื่อง
โด่ง(adj) prominent, Example: สังคมไทยนิยมว่าคนผิวขาวจมูกโด่งร่างโปร่งเป็นคนสวย, Thai Definition: เรียกจมูกที่เป็นสันเด่นออกมาว่า จมูกโด่ง
จุดเด่น(n) prominent point, See also: distinctive point, Ant. จุดด้อย, Example: ทุกคนต้องมีจุดเด่นเป็นของตัวเอง ไม่มีใครเหมือนใครได้, Thai Definition: สิ่งที่ปรากฏชัดสะดุดตาหรือสะดุดใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จมูกโด่ง[jamūk dong] (n, exp) EN: prominent nose ; aquiline nose  FR: nez aquilin [m]
จุดเด่น[jutden] (n, exp) EN: prominent point ; prominent feature ; main point ; main feature ; strong point
มีชื่อเสียง[mī cheūsīeng] (adj) EN: famous ; prominent  FR: célèbre ; renommé ; réputé ; éminent
งามสง่า[ngām sa-ngā] (adj) EN: graceful ; elegant ; prominent

CMU English Pronouncing Dictionary
PROMINENT P R AA1 M AH0 N AH0 N T
PROMINENTLY P R AA1 M AH0 N AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prominent (j) prˈɒmɪnənt (p r o1 m i n @ n t)
prominently (a) prˈɒmɪnəntliː (p r o1 m i n @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
突出[tū chū, ㄊㄨ ㄔㄨ, ] prominent; outstanding; to give prominence to; to protrude; to project, #1,527 [Add to Longdo]
[xiǎn, ㄒㄧㄢˇ, / ] prominent; conspicuous, #1,554 [Add to Longdo]
[dié, ㄉㄧㄝˊ, ] prominent eyes [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Prominente(n) |der/die, pl. Prominente| บุคคลที่มีชื่อเสียง คนดัง, See also: ein Prominenter

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prominente {m,f}; Prominenterprominent [Add to Longdo]
Prominente {m,f}; Prominenter | Prominenten {pl}socialite | socialites [Add to Longdo]
Prominenten {pl}well-known people [Add to Longdo]
prominent {adj} | prominenter | am prominentestenprominent | more prominent | most prominent [Add to Longdo]
prominent {adv}prominently [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お凸(P);御凸[おでこ, odeko] (n) (1) (uk) (sens) (See 凸・でこ) brow; forehead; (2) (uk) prominent forehead; beetle brow; (3) (uk) (col) not catching anything (in fishing); (P) [Add to Longdo]
ご立派;御立派[ごりっぱ, gorippa] (adj-na) (pol) (See 立派) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate [Add to Longdo]
ずば抜ける[ずばぬける, zubanukeru] (v1,vi) to tower above the rest; to be by far the best; to be prominent; to be outstanding; to be a cut above [Add to Longdo]
にょっきり[nyokkiri] (adv) sticking out prominently (usu. something long and thin); rising up [Add to Longdo]
顕職[けんしょく, kenshoku] (n) prominent or high post [Add to Longdo]
呼び声が高い[よびごえがたかい, yobigoegatakai] (exp) (See 呼び声の高い) being widely talked about as a prominent prospect (for) [Add to Longdo]
呼び声の高い[よびごえのたかい, yobigoenotakai] (adj-i) (See 呼び声が高い) widely viewed as a prominent prospect (for) [Add to Longdo]
御新造;ご新造[ごしんぞう;ごしんぞ, goshinzou ; goshinzo] (n) wife (esp. of a prominent, recently married man) [Add to Longdo]
最高位[さいこうい, saikoui] (n,adj-no) pride of place; most prominent; top-ranking [Add to Longdo]
最高峰[さいこうほう, saikouhou] (n) highest peak; most prominent; highest authority; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
有数[ゆうすう, yuusuu] prominent, leading [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prominent
   adj 1: having a quality that thrusts itself into attention; "an
       outstanding fact of our time is that nations poisoned by
       anti semitism proved less fortunate in regard to their
       own freedom"; "a new theory is the most prominent feature
       of the book"; "salient traits"; "a spectacular rise in
       prices"; "a striking thing about Picadilly Circus is the
       statue of Eros in the center"; "a striking resemblance
       between parent and child" [syn: {outstanding},
       {prominent}, {salient}, {spectacular}, {striking}]
   2: conspicuous in position or importance; "a big figure in the
     movement"; "big man on campus"; "he's very large in financial
     circles"; "a prominent citizen" [syn: {big}, {large},
     {prominent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top