ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

profusely

P R AH0 F Y UW1 S L IY0   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -profusely-, *profusely*, profuse
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
profusely[ADV] อย่างมากมาย, Syn. extensively

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Looking at Eri's parents apologizing profusely,พอลองมองไปที่คำแก้ตัวของพ่อแม่เอริ Operation Proposal (2007)
- I sweat profusely when I play.-ฉันเหงื่อออกง่ายตอนเล่นเกมอะ Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
- Just what you want in an executive. - And he apologised profusely.- แค่คั้งเดียวปาร์ตี้คริสมาสต์มันผ่านมานานแล้ว Negro Y Azul (2009)
You ran him over, and now he's bleeding. Profusely.คุณชนเขา และตอนนี้เขาก็กำลังเลือดไหล Everyone (2009)
Now, I apologize profusely.ตอนนี้ ฉันขอโทษอย่าสุดซึ้ง Face Off (2011)
Mr. Nozaki apologized profusely.คุณโนซากิขอโทษต่อไปเรื่อยๆ The After-Dinner Mysteries (2013)
Your body will strain to reject the poison by profusely sweating, defecating, vomiting.กล้ามเนื้อคุณจะบีบรัดถึงขีดสุด เพื่อปฏิเสธพิษนั้น อาเจียนรุนแรง The Interview (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
profuselyI apologized profusely for my being late.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พราก[ADV] profusely, See also: abundantly, Syn. พรู, พรั่งพรู, Example: บางคนส่งเสียงหัวเราะทั้งๆ ที่น้ำตาของเขาไหลพราก, Thai definition: อาการที่น้ำตาไหลออกมากๆ
ไสว[ADV] profusely, See also: abundantly, copiously, Syn. สะพรั่ง, สล้าง, มาก, Example: ดอกไม้น้อยๆ เบ่งบานไสวไปเต็มท้องทุ่ง, Thai definition: ชูสะพรั่งอยู่ไหวๆ
ทราม[ADV] profusely, See also: overflowingly, extensively, vastly, Example: เลือดไหลทรามลงมาที่ขาของเขา, Thai definition: ไหลอาบเป็นแห่งๆ
ซิก[ADV] profusely, See also: copiously, drenchingly with perspiration, Example: เขาทำงานกลางแดดจนเหงื่อไหลซิก, Thai definition: เรียกอาการที่เหงื่อไหลซึมออกมาตามตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โขมง[adv.] (khamōng) EN: in thick clouds ; in billowy masses ; in a swarm ; profusely   
มาก[adv.] (māk) EN: much ; very much ; many ; very ; a lot of ; plenty ; abundantly ; extremely ; plentifully ; profusely   FR: beaucoup ; nombreux ; très ; abondamment ; à profusion
ไสว[adv.] (sawai) EN: profusely ; in profusion ; abundantly ; copiously   FR: à profusion
ซิก[adv.] (sik) EN: copiously ; convulsively ; profusely ; perspiring ; sweating ; in a sweat   
ติดลม[v.] (titlom) EN: speak profusely   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROFUSELY    P R AH0 F Y UW1 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
profusely    (a) prˈəfjˈuːsliː (p r @1 f y uu1 s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
どくどく[, dokudoku] (adv,adv-to) (on-mim) gushingly; copiously; profusely; in a steady stream [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 profusely
   adv 1: in an abundant manner; "they were abundantly supplied
       with food"; "he thanked her profusely" [syn:
       {abundantly}, {copiously}, {profusely}, {extravagantly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top