ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

proficiently

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -proficiently-, *proficiently*, proficient
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
proficiently[ADV] อย่างชำนาญ, See also: อย่างเจนจัด, Syn. competently

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can't even scrounge proficiently.ขนาดขอทานยังทำไม่ได้เลยฉัน Around the World in 80 Days (2004)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่ำชอง[ADV] skillfully, See also: proficiently, dexterously, adroitly, deftly, Syn. ชำนิชำนาญ, ชำนาญ, ถนัด, เชี่ยวชาญ, Example: นักการเมืองคนนี้พูดภาษาอังกฤษช่ำชองมาก
ชำนาญ[ADV] skillfully, See also: proficiently, dexterously, adroitly, deftly, Syn. ช่ำชอง, ชำนิชำนาญ, เชี่ยวชาญ, คล่องแคล่ว, จัดเจน, Example: เขาปักหลักอยู่นานเข้าจนชำนาญพื้นที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คล่อง[adv.] (khlǿng) EN: skillfully ; expertly ; proficiently   FR: facilement ; habilement ; couramment

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
proficiently    (a) prˈəfˈɪʃəntliː (p r @1 f i1 sh @ n t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  proficiently
      adv 1: in a proficient manner; "he dealt proficiently with the
             problem"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top