ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prix

P R IY1   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prix-, *prix*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grand prix(กรานพรี') n. การแข่งขันรถระหว่างประเทศ,การแข่งขันกรังปรีซ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A Grand Prix, maybe.ขนาดกลาง อาจเป็นรถกรางค์พรี Lost Son (2004)
All right. I'll put out a broadcast: "Stolen grand prix".เอาละ ฉันจะออกประกาศว่าเป็น "รถกรางค์พรีที่ถูกขโมย" Lost Son (2004)
"Stolen grand prix, all colors." They've had five hours to repaint it.มีโอกาสเป็นไปได้ทุกสี คนร้ายมีเวลาทำสีใหม่ 5 ชั่วโมง Lost Son (2004)
The right kind of treads for a Grand Prix.รอยยางล้อของรถกรางค์พรีส Lost Son (2004)
I've never been to a Grand Prix before.ผมไม่เคยที่จะกรังปรีซ์ก่อน Rush (2013)
GRAND PRIX SOUTH AFRICA 76GRAND PRIX แอฟริกาใต้ 76 Rush (2013)
GRAND PRIX MONACO 76โมนาโก GRAND PRIX 76 Rush (2013)
BRITISH GRAND PRIXรางวัลสูงสุดของอังกฤษ Rush (2013)
So James Hunt gets the plaudits of the crowd, the first Briton to win a British Grand Prix at Brands Hatch since Jim Clark in 1964.ดังนั้นเจมส์ล่าได้รับ plaudits ของฝูงชนที่ ชาวอังกฤษคนแรกที่ชนะบริติชกรังด์ปรีซ์ แบรนด์แฮทช์ตั้งแต่จิมคลาร์กในปี 1964 Rush (2013)
Following an inquiry into the disqualification of driver James Hunt from the Spanish Grand Prix, it has been decided to overturn this disqualification and to restore his victory and reinstate his points.ต่อไปสอบสวนที่ถูกตัดสิทธิ ของคนขับรถเจมส์ล่าจากสเปนแกรนด์กรังปรีซ์ มันได้รับการตัดสินใจที่จะคว่ำที่ถูกตัดสิทธินี้ Rush (2013)
He is on pole position for the German Grand Prix with Niki Lauda alongside in the blood-red Ferrari.เขาอยู่ในตำแหน่งขั้วสำหรับเยอรมันกรังปรีซ์ กับนิกิเลาดาข้างในเลือดสีแดงเฟอร์รารี Rush (2013)
And so with today's Japanese Grand Prix to come,และอื่น ๆ ที่มีวันนี้ญี่ปุ่นแกรนด์กรังปรีซ์ที่จะมา Rush (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prixWinning the Grand Prix was a feather in the cap of the famous drivers.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายัดราคา[v. exp.] (āyat rākhā) EN: freeze prices   FR: geler les prix
ฉลากบอกราคา[n. exp.] (chalāk (bøk) rākhā) EN: price-tag   FR: étiquette de prix [f]
ฉลากสินค้า[n. exp.] (chalāk sinkhā) EN: price-tag   FR: étiquette de prix [f]
เฉือนราคา[v. exp.] (cheūoen rākhā) FR: casser les prix
ได้ราคา[v. exp.] (dāi rākhā) EN: get a fair/low price ; be of good price ; fetch a good price   FR: avoir un bon prix
จำกัดราคา[v. exp.] (jamkat rākhā) EN: fix the price   FR: fixer le prix
เจ้าของรางวัลโนเบล[n. exp.] (jaokhøng rāngwan Nōbēn) EN: Nobel laureate   FR: lauréat du prix Nobel [m]
กำหนดราคา[v. exp.] (kamnot rākhā) EN: set a price ; fix a price   FR: fixer le prix
การขึ้นราคา[n. exp.] (kān kheun rākhā) EN: increasing ; raising the price ; mark-up ; increase in prices   FR: hausse des prix [f]
การควบคุมราคา[n. exp.] (kān khūapkhum rākhā) EN: price control ; price regulation   FR: contrôle des prix [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PRIX    P R IY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Prix    (n) prˈiː (p r ii1)

French-Thai: Longdo Dictionary
prix(n) |m| ราคา เช่น augmentation des prix การขึ้นราคา, prix d'achat ราคาพิเศษ

Japanese-English: EDICT Dictionary
グランプリ[, guranpuri] (n) Grand Prix (fre [Add to Longdo]
グランプリレース[, guranpurire-su] (n) Grand Prix race [Add to Longdo]
単走[たんそう, tansou] (n) first or solo run in a race (grand prix, horse race, etc.) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top