ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

privates

P R AY1 V AH0 T S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -privates-, *privates*, private
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
privatesn. ของลับของชายหรือหญิง

CMU English Pronouncing Dictionary
PRIVATES P R AY1 V AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
privates (n) prˈaɪvɪts (p r ai1 v i t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[まえ, mae] (n-adv,n-t,suf) (1) (See 前・ぜん) ago; before (some event); previously; (minutes) to (the hour); (2) in front (of); before (e.g. the house); (3) head (of a line); front (e.g. of a bus); fore part; (4) in the presence of; (5) (See 人前・にんまえ) helping; portion; (6) privates; private parts; (P) [Add to Longdo]
前を開く[まえをひらく, maewohiraku] (exp,v5k) to show one's privates [Add to Longdo]
恥部[ちぶ, chibu] (n) private parts; privates; genitalia; secret place [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  privates
      n 1: external sex organ [syn: {genitalia}, {genital organ},
           {genitals}, {private parts}, {privates}, {crotch}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top