ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prevarication

P R AH0 V EH2 R AH0 K EY1 SH AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prevarication-, *prevarication*
English-Thai: Nontri Dictionary
prevarication(n) การพูดหลบหลีก,การกลับกลอก,การพูดเลี่ยง,การโกหก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prevaricationการปิดบังข้อความจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prevarication (Law)นิติธรรมอำพราง (กฎหมาย) [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary
PREVARICATION P R AH0 V EH2 R AH0 K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prevarication (n) prˈɪvˌærɪkˈɛɪʃən (p r i1 v a2 r i k ei1 sh @ n)
prevarications (n) prˈɪvˌærɪkˈɛɪʃənz (p r i1 v a2 r i k ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一寸逃れ[いっすんのがれ, issunnogare] (n) quibbling; prevarication [Add to Longdo]
散布度[さんぷど, sanpudo] (n) {comp} irrelevance; prevarication; spread [Add to Longdo]
散布量[さんぷりょう, sanpuryou] (n) {comp} irrelevance; prevarication; spread [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
散布度[さんぷど, sanpudo] irrelevance, prevarication, spread [Add to Longdo]
散布量[さんぷりょう, sanpuryou] irrelevance, prevarication, spread [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prevarication
   n 1: a statement that deviates from or perverts the truth [syn:
      {lie}, {prevarication}]
   2: intentionally vague or ambiguous [syn: {equivocation},
     {prevarication}, {evasiveness}]
   3: the deliberate act of deviating from the truth [syn: {lying},
     {prevarication}, {fabrication}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top