ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

preterit

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -preterit-, *preterit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
preterit(n) อดีตกาล, See also: รูปกริยาในอดีตกาล, Syn. preterite
preterit(adj) ที่เป็นอดีต, See also: ที่ผ่านมา, ที่แล้วมา, ล่วงเลยไป, Syn. preceding
preterite(n) อดีตกาล, See also: รูปกริยาในอดีตกาล, Syn. preterit
preterite(adj) อดีต, See also: ที่ผ่านมา, ที่แล้วมา, ล่วงเลยไป, Syn. preterit
preterition(n) สิ่งที่ผ่านไปแล้ว, See also: อดีต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
preterit(เพรท'เทอริท) n.,adj. อดีตกาล, ที่แล้วมา, Syn. past
preterite(เพรท'เทอริท) n.,adj. อดีตกาล, ที่แล้วมา, Syn. past

English-Thai: Nontri Dictionary
preterite(adj) อดีตกาล
preterite(n) รูปอดีต

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
preterit (n) prˈɛtərɪt (p r e1 t @ r i t)
preterite (n) prˈɛtərɪt (p r e1 t @ r i t)
preterits (n) prˈɛtərɪts (p r e1 t @ r i t s)
preterites (n) prˈɛtərɪts (p r e1 t @ r i t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
過去[かこ, kako] (n-adv,n) (1) the past; bygone days; the previous; (2) a past (i.e. a personal history one would prefer remained secret); one's past; (3) {ling} past (tense); preterit; preterite; (4) {Buddh} previous life; (P) [Add to Longdo]
過去時制[かこじせい, kakojisei] (n) {ling} past tense; preterit tense [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  preterit
      n 1: a term formerly used to refer to the simple past tense
           [syn: {preterit}, {preterite}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top