ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

presently

P R EH1 Z AH0 N T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -presently-, *presently*, present
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
presently(adv) อย่างปัจจุบัน, See also: ในขณะนี้, Syn. now, nowadays, at present
presently(adv) ในไม่ช้า, See also: เร็วๆ นี้, Syn. soon
presently(adv) ในช่วงเวลานี้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
presently(เพรส'เซินทฺลี) adv. ไม่ช้า,ประเดี๋ยว,อีกสักครู่,ปัจจุบัน, Syn. soon

English-Thai: Nontri Dictionary
presently(adv) ในเวลานี้,เดี๋ยวนี้,ในไม่ช้า,อีกสักครู่,ประเดี๋ยว,ปัจจุบัน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
presentlyHe instantly agreed to it, and I presently found that I could save half what he paid me.
presentlyIt will be 5:30 presently.
presentlyPresently the plan is still in the air.
presently"Prospects for repair?" "Prof. Shubaishen, the leader of the system development team, is presently unwell so we think it will take a while longer ..."
presentlyTalk of devil, and he's presently at your elbow.
presentlyThat group is presently very active.
presentlyThe enemy behind us presently exists solely to cut off our retreat.
presentlyThe president is presently in Miami.
presentlyThe time order is presently, 'Tale0' -> 'Tale1' -> 'Tale2' -> 'Tale2.5'->'Talk1' so it could be better to read them that way.
presentlyThey came presently to our rescue.
presentlyTo my side my wife, who I'm presently at odds with, lies sleeping.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัดนี้[batnī] (adv) EN: at this moment ; immediately ; presently ; now  FR: à cet instant ; immédiatement ; sur le champ ; maintenant ; à présent
ช่วงนี้[chūang nī] (n, exp) EN: during this time ; at this moment ; at this period ; lately at this time ; presently ; this moment  FR: en ce moment ; actuellement
ไม่ช้าไม่นาน[mai chā mai nān] (adv) EN: soon ; soon after ; in a short time ; in a while ; shortly ; forthwith ; presently ; quickly  FR: bientôt ; prochainement
ในไม่ช้า[nai mai chā] (adv) EN: soon ; in the near future ; shortly ; presently  FR: bientôt ; prochainement ; aussitôt ; dans un avenir proche ; sous peu ; tout à l'heure
ประเดี๋ยว[pradīo] (adv) EN: for a while ; for a moment ; in a moment ; soon ; just a moment ; shortly ; for a time ; presently  FR: bientôt ; dans un moment
ทันที[thanthī] (x) EN: immediately ; instantly ; at once ; right away ; instantaneously ; all at once ; on the spot ; presently  FR: immédiatement ; à l'instant ; aussitôt

CMU English Pronouncing Dictionary
PRESENTLY P R EH1 Z AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
presently (a) prˈɛzntliː (p r e1 z n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
当下[dāng xià, ㄉㄤ ㄒㄧㄚˋ, / ] presently; immediately; at once, #5,513 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ただ今(P);唯今(oK);只今[ただいま, tadaima] (int,exp) (1) (uk) (abbr) (See ただいま帰りました) Here I am; I'm home!; (n-t,adv) (2) presently; right away; right now; just now; (P) [Add to Longdo]
ややあって[yayaatte] (exp) after a little while; presently [Add to Longdo]
暫くして[しばらくして, shibarakushite] (exp) after a short time; presently [Add to Longdo]
実際に[じっさいに, jissaini] (adv) (1) (See 実際・1) virtually; practically; in practice; in practise; (2) (See 実際・2) currently; presently [Add to Longdo]
追って;追而[おって, otte] (adv,conj) (1) (追って only) later on; shortly; presently; afterwards; in due course; by and by; (2) P.S. [Add to Longdo]
当分[とうぶん, toubun] (adv,n-t) for the present; currently; presently; at this time; for the next while; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 presently
   adv 1: in the near future; "the doctor will soon be here"; "the
       book will appear shortly"; "she will arrive presently";
       "we should have news before long" [syn: {soon},
       {shortly}, {presently}, {before long}]
   2: at this time or period; now; "he is presently our ambassador
     to the United Nations"; "currently they live in Connecticut"
     [syn: {presently}, {currently}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top