ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prescriptive

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prescriptive-, *prescriptive*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prescriptive(พรีสคริพ'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับprescription (ดู), See also: prescriptiveness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
prescriptive(adj) กำหนดให้,มีสิทธิ์เป็นเจ้าของตามกฎหมาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
prescriptive powerอำนาจในการออกกฎหมาย [การทูต]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prescriptive (j) prˈɪskrˈɪptɪv (p r i1 s k r i1 p t i v)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prescriptive
   adj 1: pertaining to giving directives or rules; "prescriptive
       grammar is concerned with norms of or rules for correct
       usage" [syn: {prescriptive}, {normative}] [ant:
       {descriptive}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top