ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

presbyopia

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -presbyopia-, *presbyopia*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
presbyopia(n) สายตายาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
presbyopia(เพรซ'บิโอ'เพีย) n. สายตายาว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
presbyopia; presbytia; presbytismสายตาผู้สูงอายุ, สายตาชรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
presbyopiaสายตาวัยชรา, ดู  far-sightedness [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
presbyopia(n) สายตายาว สายตาผู้สูงอายุ สายตาคนแก่ เกิดจากการแข็งตัวของเลนส์ตา เกิดกับทุกคนเมื่อเริ่มมีอายุมากกว่า 40 ปี ต่างจากสายตายาว(hyperope) ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สายตายาว(n) presbyopia, See also: longsighted, farsighted, Ant. สายตาสั้น, Example: ในวัยเรียนและวัยทำงานมักพบผู้ที่มีสายตาพิการเช่น สายตาสั้น สายตายาว ตาเหล่ และตาส่อน, Thai Definition: สายตาที่มองเห็นได้ไกล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สายตายาว[saītā yāo] (adj) EN: long-sighted ; farsighted ; presbyopia  FR: presbyte

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老花[lǎo huā, ㄌㄠˇ ㄏㄨㄚ, ] presbyopia [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
老眼[ろうがん, rougan] (n,adj-no) presbyopia; age-related longsightedness; farsightedness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 presbyopia
   n 1: a reduced ability to focus on near objects caused by loss
      of elasticity of the crystalline lens after age 45 [syn:
      {presbyopia}, {farsightedness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top