ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

premiere

P R EH0 M IH1 R   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -premiere-, *premiere*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
premiere(n) การแสดงรอบปฐมทัศน์, Syn. opening night, beginning, opening
premiere(n) นักแสดงนำหญิง
premiere(vt) แสดงรอบปฐมทัศน์
premiere(vi) แสดงรอบปฐมทัศน์
premiere(adj) ที่สำคัญที่สุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
premiere(พรีเมียร์',-แมร') n. การเบิกโรง,การโหมโรง,การแสดงรอบปฐมทัศน์,ผู้แสดงนำฝ่ายหญิง,นางเอกตัวละคร. vt.,vi. เบิกโรง,โหมโรง แสดงรอบปฐมทัศน์,แสดงเป็นครั้งแรก. adj. ครั้งแรกสุด,แรกเริ่ม,สำคัญ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
premiereI guarantee a huge audience for tonight's premiere.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ออกโรง(v) premiere, Example: ละครเรื่องนี้จะออกโรงเดือนหน้า, Thai Definition: ออกแสดงเป็นครั้งแรก เมื่อได้ฝึกหัดมาแล้ว
ปฐมทัศน์(n) premiere, See also: gala premier, Syn. รอบแรก, รอบปฐมฤกษ์, Example: ฉันไปดูภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์มาเมื่อคืนนี้, Thai Definition: การแสดงครั้งแรก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันดับ 1 = อันดับที่หนึ่ง[andap neung] (n, exp) EN: top spot ; first  FR: première position [f] ; première place [f] ; premier rang [m]
อันดับที่ 1 = อันดับที่หนึ่ง[andap thī neung] (n, exp) EN: first place  FR: première position [f] ; première place [f] ; premier rang [m] ; première tête de série [f] ; tête de série n° 1 [f]
อนุบาลหนึ่ง[anubān neung] (n, exp) FR: première année d'école maternelle [f] ; première année de maternelle [f]
บริการชั้นหนึ่ง[børikān chan neung] (n, exp) EN: first-class service  FR: service de première classe [m]
บทที่ 1 = บทที่ ๑[bot thī neung] (n, exp) EN: first lesson ; lesson 1  FR: première leçon [f] ; leçon 1[f]
ฉบับพิมพ์ครั้งแรก[chabap phim khrang raēk] (n, exp) EN: first edition  FR: première édition [f]
ชั้นเฟิร์สคลาส[chan foēs khlās] (n, exp) EN: first class  FR: première classe [f]
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑[chan matthayomseuksā pī thī neung] (xp) FR: première année de l'enseignement secondaire [f] ; classe de première année de l'enseignement secondaire [f]
ชั้นหนึ่ง[chan neung] (adj) EN: first class ; first grade ; top-flight ; top-notch  FR: de première classe
ชั้นที่หนึ่ง[chan thī neung] (n, exp) EN: first class  FR: première classe [f] ; premier étage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PREMIERE P R EH0 M IH1 R
PREMIERED P R EH0 M IH1 R D
PREMIERES P R EH0 M IH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
premieres (n) prɛmɪˈɜːʳz (p r e m i @@1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
首映[shǒu yìng, ㄕㄡˇ ㄧㄥˋ, ] premiere (of a play or film); opening night; first run; to premiere (a film), #13,376 [Add to Longdo]
首映式[shǒu yìng shì, ㄕㄡˇ ㄧㄥˋ ㄕˋ, ] premiere of a movie, #29,861 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Premiere {f} | Premieren {pl}premiere | premieres [Add to Longdo]
Premiere {f}first night [Add to Longdo]
Premierenfeier {f}; Buchpremiere {f}launch party [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
matière première(n) |f| วัตถุดิบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
プレミア[puremia] (n) (1) (abbr) (See プレミアム) premium; (2) (abbr) (See プレミアショー) premiere [Add to Longdo]
プレミアショー[puremiasho-] (n) premiere (film, etc.) (wasei [Add to Longdo]
封切り;封切[ふうきり, fuukiri] (n,vs) premiere; first showing; release (film) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 premiere
   adj 1: preceding all others in time; "the premiere showing"
       [syn: {premier}, {premiere}]
   n 1: the first public performance of a play or movie
   v 1: be performed for the first time; "We premiered the opera of
      the young composer and it was a critical success" [syn:
      {premier}, {premiere}]
   2: perform a work for the first time [syn: {premier},
     {premiere}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top