ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

predispose

P R IY2 D IH0 S P OW1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -predispose-, *predispose*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
predispose(vt) จูงใจ, See also: ทำให้โน้มเอียง, Syn. inspire, activate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
predispose(พรีดิสโพซ') vt. จูงใจ,ทำให้โน้มเอียง,จัดการล่วงหน้า,จัดการล่วงหน้า,จัดการก่อน,vi. มีใจโน้มเอียงไปทาง,มักจะชอบ., See also: predisposal n. predisposedly adv. predisposedness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
predispose(vt) จัดการล่วงหน้า,เป็นช่องทางให้,จูงใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
predisposeHis good manners predispose people to like him.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จูงใจ[jūngjai] (v) EN: persuade ; induce ; influence ; sway  FR: inciter ; persuader ; influencer ; convaincre ; entraîner ; incliner ; prédisposer

CMU English Pronouncing Dictionary
PREDISPOSE P R IY2 D IH0 S P OW1 Z
PREDISPOSED P R IY2 D IH0 S P OW1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
predispose (v) prˌiːdɪspˈouz (p r ii2 d i s p ou1 z)
predisposed (v) prˌiːdɪspˈouzd (p r ii2 d i s p ou1 z d)
predisposes (v) prˌiːdɪspˈouzɪz (p r ii2 d i s p ou1 z i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  predispose
      v 1: make susceptible; "This illness predisposes you to gain
           weight"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top