ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

predator

P R EH1 D AH0 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -predator-, *predator*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
predator(n) ผู้ล่า, See also: นักล่า
predator(n) ผู้ปล้นสะดม
predatory(adj) ที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหาร, Syn. voracious, carnivorous, omnivorous
predatory(adj) ที่ปล้นหรือขโมยมา, Syn. marauding, looting, pillaging

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
predator(เพรด'เด เทอะ) n. ผู้ปล้นสะดม,สัตว์ที่จับสัตว์อื่นเป็นอาหาร,ผู้เบียดเบียน,สิ่งเบียดเบียน

English-Thai: Nontri Dictionary
predatory(adj) ที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
predatorผู้ล่าเหยื่อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
predatorผู้ล่า, สิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีพโดยการล่าสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Predatory pricingการกำหนดราคาเพื่อขจัดคู่แข่งขัน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
predator(n) สัตว์ที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหาร

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พาฬ(n) ferocious animal, See also: predatory animal, Thai Definition: สัตว์ร้าย, ช้างร้าย, สิงโต, งู, เสือ

CMU English Pronouncing Dictionary
PREDATOR P R EH1 D AH0 T ER0
PREDATORS P R EH1 D AH0 T ER0 Z
PREDATORY P R EH1 D AH0 T AO2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
predator (n) prˈɛdətər (p r e1 d @ t @ r)
predators (n) prˈɛdətəz (p r e1 d @ t @ z)
predatory (j) prˈɛdətriː (p r e1 d @ t r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がめつい[gametsui] (adj-i) greedy; grasping; predatory; calculating; avaricious [Add to Longdo]
シファクティヌス;クシファクティヌス[shifakuteinusu ; kushifakuteinusu] (n) Xiphactinus (extinct genus of predatory bony fish) [Add to Longdo]
鵜の目鷹の目[うのめたかのめ, unometakanome] (exp) eyes of a predator; keen eyes; lit [Add to Longdo]
雲助根性[くもすけこんじょう, kumosukekonjou] (n) predatory nature; rapacious disposition [Add to Longdo]
自切[じせつ, jisetsu] (n) autotomy; self amputation; act of cutting off a part of one's own body in order to escape a predator [Add to Longdo]
頂点捕食者[ちょうてんほしょくしゃ, choutenhoshokusha] (n) apex predator [Add to Longdo]
捕食者[ほしょくしゃ, hoshokusha] (n) (See 被食者) predator [Add to Longdo]
略奪価格[りゃくだつかかく, ryakudatsukakaku] (n) predatory pricing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 predator
   n 1: someone who attacks in search of booty [syn: {marauder},
      {predator}, {vulture}, {piranha}]
   2: any animal that lives by preying on other animals [syn:
     {predator}, {predatory animal}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top