ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

precentor

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -precentor-, *precentor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
precentor(n) ต้นเสียง, See also: ผู้ร้องนำ, Syn. singer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
precentor(พรีเซน'เทอะ) n. ผู้นำการร้อง,ผู้นำร้องเพลงสวด,ต้นเสียง., See also: precentoial adj. precentoship n.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
precentor (n) prˈɪsˈɛntər (p r i1 s e1 n t @ r)
precentors (n) prˈɪsˈɛntəz (p r i1 s e1 n t @ z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  precentor
      n 1: the musical director of a choir [syn: {choirmaster},
           {precentor}, {cantor}]

  

Similar ENGLISH words suggested by aspell:
preceptor, presenter, present, recenter, prescient, percent, prevent, recent, precept, presenters, presents

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top