ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prate

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prate-, *prate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prate(vi) พูดพร่ำ, See also: พูดเรื่อยเปื่อย, Syn. blabber, clack, jabber
prate(vt) พูดพร่ำ, See also: พูดเรื่อยเปื่อย
prate(n) การพูดพร่ำ, See also: การพูดเรื่อยเปื่อย
prate about(phrv) พูดเจื้อยแจ้ว, See also: พูดไร้สาระ, พร่ำพูด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prate(เพรท) vi.,vt.,n. (การ) พูดพร่ำ,พูดเรื่อยเปื่อย, See also: prater n. pratingly adv., Syn. babble

English-Thai: Nontri Dictionary
prate(n) การพูดเพ้อเจ้อ,การพูดพร่ำ,การพูดจ้อ,การพูดเรื่อยเปื่อย
prate(vi) พูดพร่ำ,พูดเพ้อเจ้อ,พูดเรื่อยเปื่อย,พูดจ้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพ้อเจ้อ[phoējoē] (v) EN: drivel ; blather ; babble ; prate  FR: délirer ; divaguer

CMU English Pronouncing Dictionary
PRATER P R EY1 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prate (v) prˈɛɪt (p r ei1 t)
prated (v) prˈɛɪtɪd (p r ei1 t i d)
prates (v) prˈɛɪts (p r ei1 t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほざく[hozaku] (v5k,vt) (vulg) to say; to spatter; to prate; to prattle; to babble; to grumble; to murmur; to brawl [Add to Longdo]
チモシー;ティモシー[chimoshi-; teimoshi-] (n) timothy (Phleum pratense); timothy grass [Add to Longdo]
黍魚子;吉備奈仔[きびなご;キビナゴ, kibinago ; kibinago] (n) (uk) silver-stripe round herring (Spratelloides gracilis) [Add to Longdo]
大粟反[おおあわがえり;オオアワガエリ, ooawagaeri ; ooawagaeri] (n) (uk) (See チモシー) timothy (Phleum pratense); timothy grass [Add to Longdo]
牧場田雲雀[まきばたひばり;マキバタヒバリ, makibatahibari ; makibatahibari] (n) (uk) meadow pipit (Anthus pratensis); titlark [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prate
   n 1: idle or foolish and irrelevant talk [syn: {prate},
      {prattle}, {idle talk}, {blether}, {chin music}]
   v 1: speak (about unimportant matters) rapidly and incessantly
      [syn: {chatter}, {piffle}, {palaver}, {prate}, {tittle-
      tattle}, {twaddle}, {clack}, {maunder}, {prattle}, {blab},
      {gibber}, {tattle}, {blabber}, {gabble}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top