ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

précipitation

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -précipitation-, *précipitation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
precipitation(n) ฝน หิมะหรือลูกเห็บที่ตกลงมา, Syn. rainfall, shower, drizzle
precipitation(n) การตกตะกอน
precipitation(n) ความหุนหันพลันแล่น, Syn. rashness, impetuosity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
precipitation(พรีซิพ'พิเท'เชิน) n. การเร่งให้เกิดขึ้น,การตกตะกอน,การถลำเข้าสู่,การพุ่ง,การถลำ,ความใจร้อน,ความเร่งรีบ,ความหุนหันพลันแล่น,ตะกอน,ผลิตผลการรวมตัวกันของไอน้ำในอากาศ (ฝน,หิมะ,ลูกเห็บ,น้ำค้าง) ,ปริมาณที่รวมตัวกันดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
precipitation(n) การเร่งรัด,การถลำ,การผลัก,การหนุน,การยุ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
precipitationการตกตะกอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
precipitationหยาดน้ำฟ้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Precipitationน้ำฟ้าหรือหยาดน้ำฟ้า, Example: น้ำในลักษณะของเหลว หรือของแข็งรูปผลึก หรือของแข็งอสัณฐาน (amorphous) ซึ่งเกิดจากก้อนเมฆบนท้องฟ้าแล้วตกลงมายังพื้นโลก เช่น ฝน หิมะ ลูกเห็บ ฯลฯ หรือน้ำที่ตกจากฟ้าลงสู่ดินไม่ว่าจะมีภาวะ เป็นน้ำหรือน้ำแข็ง เช่น ฝนละออง ฝนธรรมดา หิมะ และลูกเห็บ ลักษณะของหยาดน้ำฟ้าดังกล่าวแล้วแตกต่างไปจากเมฆ หมอก น้ำค้างแข็ง และไอน้ำ หรือน้ำแข็งในรูปอื่นๆ ตรงที่หยาดน้ำฟ้าจะต้องตกจากบรรยากาศถึงพื้นดิน การวัดปริมาณของหยาดน้ำฟ้าใช้เครื่องมือแบบเดียวกันกับการวัดฝน ถ้าหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมาในเครื่องวัดนั้นมีลักษณะเป็นน้ำแข็ง ต้องทำให้ละลายตัวเป็นน้ำเสียก่อนแล้วจึงวัดปริมาณของน้ำนั้นออกมาด้วยการ เทียบเป็นความสูง คือเป็นเซนติเมตร หรือเป็นนิ้วเช่นเดียวกับการวัดฝน (พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2516) [สิ่งแวดล้อม]
Precipitationน้ำฟ้า หรือ หยาดน้ำฟ้า [อุตุนิยมวิทยา]
precipitationprecipitation, หยาดน้ำฟ้า [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
precipitationการตกตะกอน, น้ำฟ้า, 1. กระบวนการทำให้เกิดตะกอนหรือสารในวัฏภาคของของแข็งที่ไม่ละลายในของเหลว 2. น้ำหรือน้ำแข็งที่ตกลงมายังผิวโลกในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ฝน หิมะ หรือลูกเห็บ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Precipitation (Chemistry)การตกตะกอน (เคมี) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตก[kān tok] (n) EN: precipitation ; drop  FR: précipitation [f] ; chute [f]
น้ำฝน[nām fon] (x) EN: rainwater  FR: eau de pluie [f] ; précipitations [fpl] ; eau pluviale [f]
ปริมาณน้ำฝน[parimān nām fon] (n, exp) EN: rainfall  FR: pluviosité [f] ; quantité des précipitations [m]
ตามควาย[tām khwāi] (adv) EN: hastily ; hurriedly  FR: précipitamment ; avec précipitation ; en hâte

CMU English Pronouncing Dictionary
PRECIPITATION P R IH0 S IH2 P IH0 T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
precipitation (n) prˈɪsˌɪpɪtˈɛɪʃən (p r i1 s i2 p i t ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
降雨[jiàng yǔ, ㄐㄧㄤˋ ㄩˇ, ] precipitation; rainfall, #9,616 [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
précipitation(n) 1)ความรีบร้อน, รีบเร่ง précipiter (v.t.) 2)การตกตะกอน se précipiter (v.pr.), Syn. hâter

Japanese-English: EDICT Dictionary
降水[こうすい, kousui] (n) rainfall; precipitation; (P) [Add to Longdo]
降水確率[こうすいかくりつ, kousuikakuritsu] (n) chance of precipitation; chance of rain [Add to Longdo]
降水量[こうすいりょう, kousuiryou] (n) precipitation; (P) [Add to Longdo]
樹雨[きさめ, kisame] (n) precipitation resulting from thick fog condensing on leaves in a forest [Add to Longdo]
沈殿槽[ちんでんそう, chindensou] (n) precipitation tank; settling tank; sedimentation tank [Add to Longdo]
沈澱;沈殿[ちんでん, chinden] (n,vs) precipitation; deposition; settlement (e.g. of sediment) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top