ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

powerfulness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -powerfulness-, *powerfulness*, powerfulnes
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาตรใหญ่(n) high-handed action, See also: powerfulness, coercion, Syn. อำนาจบาตรใหญ่, Example: เขาใช้อำนาจบาตรใหญ่ข่มขู่ข่มเหง และบีบบังคับลูกน้องให้จนมุม, Thai Definition: อำนาจที่ใช้ในทางข่มขี่ผู้อื่น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stärke {f}powerfulness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 powerfulness
   n 1: possession of controlling influence; "the deterrent power
      of nuclear weapons"; "the power of his love saved her";
      "his powerfulness was concealed by a gentle facade" [syn:
      {power}, {powerfulness}] [ant: {impotence}, {impotency},
      {powerlessness}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top