ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pother

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pother-, *pother*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pother(n) เสียงโกลาหล, See also: ความอึกทึกครึกโครม, ความยุ่งเหยิง, Syn. muddle
pother(vi) ยุ่งเหยิง, See also: โกลาหล, Syn. muddle, mess
pother(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง, See also: ทำให้โกลาหล, Syn. muddle, mess

English-Thai: Nontri Dictionary
pother(n) ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล,ความอึกทึกครึกโครม
pother(vi) ยุ่งเหยิง,โกลาหล,อึกทึกครึกโครม

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pother (n) pˈɒðər (p o1 dh @ r)
potherb (n) pˈɒthɜːʳb (p o1 t h @@ b)
pothers (n) pˈɒðəz (p o1 dh @ z)
potherbs (n) pˈɒthɜːʳbz (p o1 t h @@ b z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufregung {f} | Aufregungen {pl}pother | pothers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
京菜[きょうな, kyouna] (n) (See 小松菜) type of rape, potherb mustard, komatsuna, mizuna (Brassica juncea var. japonica) [Add to Longdo]
香味野菜[こうみやさい, koumiyasai] (n) potherb; pot herb [Add to Longdo]
小松菜[こまつな;コマツナ, komatsuna ; komatsuna] (n) type of rape, potherb mustard, kyouna, mizuna (Brassica juncea var. japonica) [Add to Longdo]
水菜;みず菜[みずな;ミズナ, mizuna ; mizuna] (n) (uk) potherb mustard (Brassica nipposinica var. oblanceolata); mizuna [Add to Longdo]
低体温[ていたいおん, teitaion] (n) hypothermia [Add to Longdo]
低体温症[ていたいおんしょう, teitaionshou] (n) hypothermia [Add to Longdo]
低体温法[ていたいおんほう, teitaionhou] (n) therapeutic hypothermia; induced hypothermia [Add to Longdo]
低体温麻酔[ていたいおんますい, teitaionmasui] (n) hypothermic anesthesia; hypothermic anaesthesia [Add to Longdo]
脳低体温療法[のうていたいおんりょうほう, nouteitaionryouhou] (n) therapeutic hypothermia for brain injury [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pother
   n 1: an excited state of agitation; "he was in a dither"; "there
      was a terrible flap about the theft" [syn: {dither},
      {pother}, {fuss}, {tizzy}, {flap}]
   v 1: make upset or troubled
   2: make a fuss; be agitated [syn: {dither}, {flap}, {pother}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top