ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

portico

P AO1 R T AH0 K OW2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -portico-, *portico*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
portico(n) หน้ามุข, Syn. arcade, colonnade

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
portico(พอร์'ทิโค) n. ระเบียงทางเข้าที่มีหลังคาและเสากลม., See also: porticoed adj. pl. porticoes, porticos, Syn. porch

English-Thai: Nontri Dictionary
portico(n) หลังคาทางเดิน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุข(n) balcony, See also: portico, porch, terrace, veranda, Example: ูเจือทองเลี้ยวรถเข้าบ้าน จอดกริบตรงใต้ชายคามุข, Thai Definition: ส่วนของตึกหรือเรือนที่ยื่นออกมาจากส่วนใหญ่ อยู่ด้านหน้า, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มุข[muk] (n) EN: balcony ; portico ; porch ; terrace ; veranda  FR: porche [m] ; portique [m] ; loggia [f]
ระเบียง[rabīeng] (n) EN: terrace ; veranda ; verandah ; balcony ; corridor ; open passage ; passageway ; porch ; portico  FR: terrasse [f] ; balcon [m] ; véranda [f] ; corridor [m] ; galerie [f] ; porche [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PORTICO P AO1 R T AH0 K OW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
portico (n) pˈɔːtɪkou (p oo1 t i k ou)
porticos (n) pˈɔːtɪkouz (p oo1 t i k ou z)
porticoes (n) pˈɔːtiːkouz (p oo1 t ii k ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Säulengang {m}; Säulenhalle {f} [arch.] | Säulengänge {pl} | mit Säulengang versehenportico | porticoes | porticoed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストア(P);ストアー[sutoa (P); sutoa-] (n) (1) store; (2) (ストア only) stoa (classical Greek colonnade or portico); (P) [Add to Longdo]
ポルティコ;ポーチコ;ポルチコ;ポーティコ[poruteiko ; po-chiko ; poruchiko ; po-teiko] (n) portico (ita [Add to Longdo]
前廊[ぜんろう, zenrou] (n) porch; portico; colonnaded entranceway; ante-hall [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  portico
      n 1: a porch or entrance to a building consisting of a covered
           and often columned area

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top