ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pornography

P AO0 R N AA1 G R AH0 F IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pornography-, *pornography*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pornography(n) หนังสือ ภาพ เรื่องเขียน หนังและศิลปะที่ลามก, Syn. prurience, salaciousness, vulgarity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pornography(พอร์นอก'กระฟี) n. หนังสือ ภาพ เรื่องเขียน หนังและศิลปะที่ลกมก., See also: pornographer n. pornographic adj. pornographical adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pornographyเรื่องเร้ากามารมณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pornographyงานลามก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pornographyสื่อลามก [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาพลามก(n) pornography, Syn. ภาพอนาจาร, ภาพถ่ายลามก, ภาพลามกอนาจาร, Example: เดี๋ยวนี้ภาพลามกมีให้เห็นอย่างเปิดเผยใน อินเทอร์เน็ต, Count Unit: ภาพ, Thai Definition: ภาพน่าบัดสีเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้พบเห็นในด้านความดีงาม
สื่อลามก(n) pornography, See also: porn

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาพลามกอนาจาร[phāp lāmokanājān] (n, exp) EN: pornography

CMU English Pronouncing Dictionary
PORNOGRAPHY P AO0 R N AA1 G R AH0 F IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pornography (n) pˈɔːnˈɒgrəfiː (p oo1 n o1 g r @ f ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハードゲイ[ha-dogei] (n) hard-core gay (pornography) [Add to Longdo]
ポルノ[poruno] (n) (abbr) pornography; (P) [Add to Longdo]
ポルノグラフィー;ポルノグラフィ[porunogurafi-; porunogurafi] (n) pornography [Add to Longdo]
児童ポルノ[じどうポルノ, jidou poruno] (n) child pornography [Add to Longdo]
幼児ポルノ[ようじポルノ, youji poruno] (n) child pornography [Add to Longdo]
猥本[わいほん, waihon] (n) pornography; obscene book [Add to Longdo]
猥褻文書[わいせつぶんしょ, waisetsubunsho] (n) indecent writings; pornography [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pornography
   n 1: creative activity (writing or pictures or films etc.) of no
      literary or artistic value other than to stimulate sexual
      desire [syn: {pornography}, {porno}, {porn}, {erotica},
      {smut}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top