ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pooh-pooh

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pooh-pooh-, *pooh-pooh*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pooh-pooh(vt) ดูถูก (คำไม่เป็นทางการ), See also: เหยียดหยาม, Syn. depreciate

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pooh-pooh (v) pˌuː-pˈuː (p uu2 - p uu1)
pooh-poohs (v) pˌuː-pˈuːz (p uu2 - p uu1 z)
pooh-poohed (v) pˌuː-pˈuːd (p uu2 - p uu1 d)
pooh-poohing (v) pˌuː-pˈuːɪŋ (p uu2 - p uu1 i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pooh-pooh
   v 1: express contempt about
   2: reject with contempt; "She spurned his advances" [syn:
     {reject}, {spurn}, {freeze off}, {scorn}, {pooh-pooh},
     {disdain}, {turn down}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top