ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pong

P AO1 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pong-, *pong*
English-Thai: Longdo Dictionary
spongy boneกระดูกที่มีลักษณะพรุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pong(n) กลิ่นเหม็น, Syn. stink

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pongee(พอนจี',พอน'จี) n. ผ้าไหมที่ทอด้วยเส้นใยไหมป่าและมีสีธรรมชาติ
ping-pong(พิง'พอง) n. ลูกปิงปอง
sponge(สพันจฺ) n. ฟองน้ำ vt. ถูด้วยฟองน้ำ,ดูดซึมด้วยฟองน้ำ vi. ซับน้ำ,เก็บฟองน้ำ,อาศัยคนอื่นยังชีพ -Phr. (throw in the sponge ยอมแพ้), Syn. exploit, impose on
spongy(สพัน'จี) adj. เบา,เป็นรูพรุนและซับน้ำได้ดี,เกี่ยวกับฟองน้ำ,เป็นรูพรุนแต่แข็ง (เช่นกระดูก) ., See also: spongily adv. sponginess n.

English-Thai: Nontri Dictionary
sponge(n) ฟองน้ำ,กาฝาก,ขนมฟู
sponge(vt) ถู,เช็ดด้วยฟองน้ำ,ลบ,ซับ
spongy(adj) เป็นโพรง,เหมือนฟองน้ำ,โปร่ง,หยุ่น,ฟู,เป็นรูพรุน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาบ(n) (musty) smell, See also: pong, Syn. กลิ่นสาบ, Example: นายพรานได้กลิ่นสาบของสัตว์ร้ายโชยมาตามลม, Thai Definition: กลิ่นตัวที่มีประจำอยู่กับสัตว์บางชนิด เช่น สาบเสือ สาบแพะ
ลิงอุรังอุตัง(n) orangutan, See also: Pongo pygmaeus, Syn. อุรังอุตัง, Example: ลิงอุรังอุตังที่สวนสัตว์ลพบุรีตายไป 1 ตัว, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ลิงขนาดใหญ่ แขนยาว มีในเกาะบอร์เนียวและสุมาตรา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อังคาร กัลยาณพงศ์[Angkhān Kanlayānaphong] (n, prop) EN: Angkarn Kalyanapong  FR: Angkarn Kalyanapong
อนุพงษ์ เผ่าจินดา[Anuphong Phaojinda] (n, prop) EN: Anupong Paochinda   FR: Anupong Paochinda
อริสมันต์ พงศ์เรืองรอง[Arisaman Phongreūangrøng] (n, prop) EN: Arisamun Pongruangrong  FR: Arisamun Pongruangrong
บวบเหลี่ยม[būap līem] (n, exp) EN: sponge gourd ; Angled Gourd ; vegetable gourd ; Chinese oka
ฟองน้ำ[føngnām] (n) EN: sponge  FR: éponge [f]
ฟองน้ำใช้ครัว[føngnām chai khrūa] (n, exp) EN: kitchen sponge  FR: éponge de cuisine [f]
ฟองน้ำล้างจาน[føngnām lāng jān] (n, exp) EN: kitchen sponge  FR: éponge à vaisselle [f]
ฟอด[føt] (adv) EN: spongy ; soft  FR: spongieux
ฟอดแฟด[føtfaēt] (adj) EN: spongy
ฟู[fū] (v) EN: rise ; swell ; bulge up ; be spongy ; be fluffy ; ferment ; leaven  FR: lever la pâte ; fermenter ; monter

CMU English Pronouncing Dictionary
PONG P AO1 NG
PONGRATZ P AA1 NG G R AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pongee (n) pˈɒnʤˈiː (p o1 n jh ii1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gestank {m}; Mief {m}pong [Br.] [coll.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BSE[ビーエスイー, bi-esui-] (n) bovine spongiform encephalopathy; BSE [Add to Longdo]
たかり[takari] (n) extortion; sponging [Add to Longdo]
ちゃんぽん語[ちゃんぽんご, chanpongo] (n) words from another language [Add to Longdo]
どら焼き;銅鑼焼き[どらやき, dorayaki] (n) Japanese dessert consisting of two slices of kasutera (sponge cake) with red bean jam in between [Add to Longdo]
カステラ(P);カステーラ[kasutera (P); kasute-ra] (n) sponge cake (por [Add to Longdo]
シェークハンドグリップ[shie-kuhandogurippu] (n) shake-hands grip (in ping-pong, table tennis) [Add to Longdo]
シフォンケーキ[shifonke-ki] (n) chiffon (cake); sponge (cake) [Add to Longdo]
スポンジ(P);スパンジ(ik)[suponji (P); supanji (ik)] (n) sponge; (P) [Add to Longdo]
スポンジケーキ[suponjike-ki] (n) sponge cake; (P) [Add to Longdo]
スポンジゴム[suponjigomu] (n) sponge rubber [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  pong
      n 1: an unpleasant smell [syn: {niff}, {pong}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top