ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pomade

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pomade-, *pomade*
Possible hiragana form: ぽまで
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pomade(n) น้ำมันใส่ผม, See also: ขี้ผึ้งใส่ผม, Syn. hair oil, hair dressing, styling gel
pomade(vt) แต่งผมด้วยน้ำมันใส่ผม, See also: แต่งผมด้วยขี้ผึ้งใส่ผม

English-Thai: Nontri Dictionary
pomade(n) น้ำมันใส่ผม,ครีมใส่ผม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pomade; pomatumยาขี้ผึ้งใส่ผม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ผึ้ง[khīpheung] (n) EN: ointment ; unguent ; salve ; pomade  FR: pommade [f] ; onguent [m]
น้ำมันใส่ผม[nāmman sai phom] (n, exp) EN: hair oil ; pomade  FR: brillantine [f] ; gomina [f] ; gel coiffant [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pomade (v) pˈəmˈaːd (p @1 m aa1 d)
pomaded (v) pˈəmˈaːdɪd (p @1 m aa1 d i d)
pomades (v) pˈəmˈaːdz (p @1 m aa1 d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pomade {f} | mit Pomade einreiben; pomadisierenpomade | to pomade [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
チック[chikku] (n) (1) (abbr) cosmetic; stick pomade; (2) chick; (3) tic; (suf) (4) (col) (See 的・てき) -tic [Add to Longdo]
ポマード[poma-do] (n) pomade (fre [Add to Longdo]
香油[こうゆ, kouyu] (n) pomade; balm; perfumed oil [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pomade
   n 1: hairdressing consisting of a perfumed oil or ointment [syn:
      {pomade}, {pomatum}]
   v 1: apply pomade to (hair)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top