ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

policeman

P AH0 L IY1 S M AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -policeman-, *policeman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
policeman(n) ตำรวจ, See also: ตำรวจ, ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, Syn. police officer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
policeman(พะลีส'เมิน) n., (pl. policemen) ตำรวจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
policemanA Californian policeman pulled a car over and spoke to the driver.
policemanA lot of reports came to the policeman that a wild monkey was found.
policemanAn important function of a policeman is to catch a thief.
policemanA policeman and afraid of a thief!
policemanA policeman came up to him.
policemanA policeman came up to me.
policemanA policeman ran past.
policemanA policeman shot in the leg.
policemanA policeman should be strong and quick in action.
policemanA policeman was gazing at a suspicious pedestrian.
policemanA policeman was sent for at once.
policemanA policeman was watching it, with his arms folded.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตร.(n) policeman, Syn. ตำรวจ
ผู้พิทักษ์สันติราษฎ์(n) police, See also: policeman, policewoman, guardian of peace, Syn. ตำรวจ, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, Example: เรื่องนี้ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎ์เขาจะดีกว่าให้พวกเราเข้าไปจัดการ, Count Unit: คน, Thai Definition: เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่ตรวจตรา รักษาความสงบ จับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย
ตำรวจ(n) police, See also: policeman, cop, constable, police constable, Syn. ผู้พิทักษ์สันติราษฎ์, Example: ตำรวจจู่โจมเข้าจับกุมนักพนันได้ในเวลาอันรวดเร็ว, Count Unit: คน, นาย, Thai Definition: เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่ตรวจตรา รักษาความสงบ จับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย เรียกชื่อตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ เช่น ตำรวจสันติบาล ตำรวจกองปราบ ตำรวจดับเพลิง ตำรวจน้ำ ตำรวจรถไฟ ตำรวจป่าไม้
เจ้าหน้าที่ตำรวจ(n) policeman, See also: police officer, gendarme, Syn. ตำรวจ, ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์, Ant. ผู้ร้าย, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าหน้าที่ตำรวจ[jaonāthī tamrūat] (n, exp) EN: policeman ; police officer ; gendarme  FR: officier de police [m]
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์[phūphithaksantirāt] (n) EN: police ; police force ; guardian ; policeman ; cop ; guardian of peace ; protector of the people  FR: gardien de la paix [m]
ตำรวจ[tamrūat] (n) EN: policeman ; police officer ; cop (inf.)  FR: agent de police [m] ; policier [m] ; policière [f] ; flic [m] (fam.) ; pandore [m] (vx) ; poulet [m] (fam.)
ตำรวจจราจร[tamrūat jārājøn] (n, exp) EN: traffic police ; traffic cop ; traffic policeman  FR: police de la route [f] ; police de la circulation [f] ; agent de la circulation [m]
ตำรวจลับ[tamrūat lap] (n, exp) EN: secret police ; plainclothesman ; plainclothes policeman ; police in civilian clothes  FR: police secrète [f]
ตำรวจนครบาล[tamrūat nakhønbān] (n, exp) EN: metropolitan police ; local police force ; city police ; city policeman ; metropolitan constabulary
ตำรวจนอกเครื่องแบบ[tamrūat nøk khreūangbaēp] (n, exp) EN: plainclothes policeman ; plainclothesman  FR: policier en civil [m]
ตำรวจภูธร[tamrūat phūthøn] (n, exp) EN: provincial police ; provincial gendarmerie ; provincial policeman ; provincial constabulary
ตำรวจทางหลวง[tamrūat thānglūang] (n, exp) EN: highway police ; highway policeman

CMU English Pronouncing Dictionary
POLICEMAN P AH0 L IY1 S M AH0 N
POLICEMAN'S P AH0 L IY1 S M AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
policeman (n) pˈəlˈiːsmən (p @1 l ii1 s m @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
警区[jǐng qū, ㄐㄧㄥˇ ㄑㄩ, / ] policeman's round; patrol; beat, #73,007 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Polizist {m} | Polizisten {pl}policeman | policemen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お巡り[おまわり, omawari] (n) policeman [Add to Longdo]
お巡りさん(P);御巡りさん[おまわりさん, omawarisan] (n) (fam) (See 巡査) policeman; (P) [Add to Longdo]
お縄;御縄[おなわ, onawa] (n) (See 縄・なわ・2) policeman's rope [Add to Longdo]
汚職警官[おしょくけいかん, oshokukeikan] (n) (See 汚職,警官) corrupt policeman; dirty cop [Add to Longdo]
岡っ引き;岡引[おかっぴき, okappiki] (n) (arch) (See 目明かし,御用聞き・3) hired thief taker (Edo period); private secret policeman; private detective [Add to Longdo]
岡引き;岡引[おかひき, okahiki] (n) (arch) (See 目明かし,御用聞き・3,岡っ引き) hired thief taker (Edo period); private secret policeman; private detective [Add to Longdo]
機動隊員[きどうたいいん, kidoutaiin] (n) riot policeman [Add to Longdo]
警官[けいかん, keikan] (n,adj-no) policeman; (P) [Add to Longdo]
警官に抑えられる[けいかんにおさえられる, keikanniosaerareru] (exp,v1) to be caught by a policeman [Add to Longdo]
警察官[けいさつかん;ケイサツカン, keisatsukan ; keisatsukan] (n) policemen; policeman; police officer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  policeman
      n 1: a member of a police force; "it was an accident, officer"
           [syn: {policeman}, {police officer}, {officer}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top