ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

police officer

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -police officer-, *police officer*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
police officerนายตำรวจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
police officerA police officer is talking to her.
police officerA police officer told me to stop the car.
police officerCriminals generally do not single out police officers.
police officerHe risked his life to carry out his duty and inspired police officers everywhere.
police officerHe suddenly took a defiant attitude toward the police officer.
police officerHe was spirited away by four police officers in the middle of the night.
police officerI couldn't help overhearing, but you're police officers who handle cyber-crime or some such?
police officerPolice officers wear blue uniforms.
police officerRed Riding-hood showed up with a police officer.
police officerThe police officer fired a blank.
police officerThe police officer pointed his pistol at the criminal, who, in turn, held his pistol directly pointed at the officer. Neither had the advantage, the position was a stalemate.
police officerThere were ten police officers on the spot.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าหน้าที่ตำรวจ(n) policeman, See also: police officer, gendarme, Syn. ตำรวจ, ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์, Ant. ผู้ร้าย, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าหน้าที่ตำรวจ[jaonāthī tamrūat] (n, exp) EN: policeman ; police officer ; gendarme  FR: officier de police [m]
การขัดขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจ[kān khatkhwāng jaonāthī tamrūat] (n, exp) EN: obstruction of a police officer
ตำรวจ[tamrūat] (n) EN: policeman ; police officer ; cop (inf.)  FR: agent de police [m] ; policier [m] ; policière [f] ; flic [m] (fam.) ; pandore [m] (vx) ; poulet [m] (fam.)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巡警[xún jǐng, ㄒㄩㄣˊ ㄐㄧㄥˇ, ] police officer, #11,545 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポリ公[ポリこう, pori kou] (n) slang for police officer [Add to Longdo]
マッポ[mappo] (n) (sl) police officer; cop [Add to Longdo]
騎馬警官[きばけいかん, kibakeikan] (n) mounted police officer [Add to Longdo]
警察官[けいさつかん;ケイサツカン, keisatsukan ; keisatsukan] (n) policemen; policeman; police officer [Add to Longdo]
警察吏員[けいさつりいん, keisatsuriin] (n) (obsc) police officer [Add to Longdo]
警吏[けいり, keiri] (n) (See 警察吏員) police officer [Add to Longdo]
私服警官[しふくけいかん, shifukukeikan] (n) plainclothes police officer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  police officer
      n 1: a member of a police force; "it was an accident, officer"
           [syn: {policeman}, {police officer}, {officer}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top