ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

police

P AH0 L IY1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -police-, *police*
English-Thai: Longdo Dictionary
military police(n) สารวัตรทหาร อักษรย่อคือ สห.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
police(n) ี่ตำรวจ, See also: ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, Syn. policeman, patrol, guard
police(n) ี่การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
police(vt) ควบคุม, See also: รักษาความสงบเรียบร้อย, Syn. control, patrol, watch
police(vt) ทำความสะอาด
policeman(n) ตำรวจ, See also: ตำรวจ, ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, Syn. police officer
police dog(n) สุนัขตำรวจ
policewoman(n) ตำรวจหญิง
Police General(n) พลตำรวจเอก
police station(n) สถานีตำรวจ, Syn. headquarters
Police Major General(n) พลตำรวจตรี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
police(พะลีส') n.vt. ตำรวจ, (การ) รักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
policeman(พะลีส'เมิน) n., (pl. policemen) ตำรวจ
chief of policen. อธิบดีกรมตำรวจ

English-Thai: Nontri Dictionary
police(vt) รักษาความสงบ,ตรวจตรา,พิทักษ์
POLICE police station(n) สถานีตำรวจ,โรงพัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
policeตำรวจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
police courtศาลตำรวจ, ศาลโปริสภา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
police forceกำลังตำรวจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
police forces, internationalกองกำลังระหว่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
police obstructionการขัดขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
police officerนายตำรวจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
police powerอำนาจรักษาความสงบเรียบร้อย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
police power; power, policeอำนาจในการรักษาความสงบเรียบร้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
police stateระบบรัฐตำรวจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Police, International (Interpol)ตำรวจสากล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Policeตำรวจ [TU Subject Heading]
Police administrationการบริหารงานตำรวจ [TU Subject Heading]
Police chargesการแจ้งข้อหา [TU Subject Heading]
Police communication systemsระบบสื่อสารของตำรวจ [TU Subject Heading]
Police corruptionการทุจริตของตำรวจ [TU Subject Heading]
Police discretionดุลยพินิจของตำรวจ [TU Subject Heading]
Police dogsสุนัขตำรวจ [TU Subject Heading]
Police ethicsจรรยาบรรณของตำรวจ [TU Subject Heading]
Police misconductการประพฤติมิชอบของตำรวจ [TU Subject Heading]
Police patrolงานสายตรวจทางตำรวจ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
police
Police Colonel(n) พันตำรวจเอก, พ.ต.อ., Syn. POL.COL.

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
police500 policemen were put on strict alert.
policeA burglar broke into the convenience store last month, but I heard the police caught him yesterday.
policeA Californian policeman pulled a car over and spoke to the driver.
policeAfter a short pursuit, the police caught him.
policeAfter the accident, the police told the crowd to keep back.
policeAfter they questioned him, the police returned the suspect to the house.
policeA lost child was sobbing at the police box.
policeA lot of policemen guarded the hall.
policeA lot of reports came to the policeman that a wild monkey was found.
policeAn important function of a policeman is to catch a thief.
policeA police car is stopping along the road.
policeA police car was spinning along at a good speed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตร.(n) policeman, Syn. ตำรวจ
พ.ต.ต.(n) police major, See also: Pol.Maj., Syn. พันตำรวจตรี
พ.ต.ท.(n) police lieutenant colonel, See also: Pol.Lt.Col., Syn. พันตำรวจโท
พ.ต.อ.(n) police colonel, See also: Pol.Col., Syn. พันตำรวจเอก
พล.ต.ต.(n) police major general, See also: Pol.Maj.Gen., Syn. พลตำรวจตรี
พล.ต.ท.(n) police lieutenant general, See also: Pol.Lt.Gen., Syn. พลตำรวจโท
พล.ต.อ.(n) police general, See also: Pol.Gen., Syn. พลตำรวจเอก
ร.ต.ต.(n) police sub- lieutenant, See also: Pol.Sub-Lt., Syn. ร้อยตำรวจตรี
ร.ต.ท.(n) police lieutenant, See also: Pol.Lt., Syn. ร้อยตำรวจโท
ร.ต.อ.(n) police captain, See also: Pol.Capt., Syn. ร้อยตำรวจเอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตข้าราชการตำรวจ[adīt khārātchakān tamrūat] (n, exp) FR: ancien fonctionnaire de police [m]
อธิบดีตำรวจ[athibødī tamrūat] (n, exp) FR: chef de la police [m]
ใบสั่ง[baisang] (v) EN: order ; ticket ; police summons  FR: commande [f]
แจ้งตำรวจ[jaēng tamrūat] (n, exp) EN: call the police ; inform the police ; notify the police  FR: appeler la police ; prévenir la police ; alerter la police
เจ้าหน้าที่ตำรวจ[jaonāthī tamrūat] (n, exp) EN: policeman ; police officer ; gendarme  FR: officier de police [m]
การขัดขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจ[kān khatkhwāng jaonāthī tamrūat] (n, exp) EN: obstruction of a police officer
ขนาดอักษร[khanāt aksøn] (n, exp) EN: font size  FR: taille de la police (de caractères) [f]
ข้าราชการตำรวจ[khārātchakān tamrūat] (n, exp) FR: fonctionnaire de police [m, f]
แขวงตำรวจ[khwaēng tamrūat] (n, exp) EN: police precinct  FR: zone de police [f] (Belg.)
กองบัญชาการตำรวจนครบาล[Køngbanchākan Tamrūat Nakhønbān] (org) EN: Metropolitan Police Bureau

CMU English Pronouncing Dictionary
POLICE P AH0 L IY1 S
POLICED P AH0 L IY1 S T
POLICES P AH0 L IY1 S IH0 Z
POLICE'S P AH0 L IY1 S IH0 Z
POLICEMAN P AH0 L IY1 S M AH0 N
POLICEMEN P AH0 L IY1 S M IH0 N
POLICEMAN'S P AH0 L IY1 S M AH0 N Z
POLICEWOMAN P AH0 L IY1 S W UH2 M AH0 N
POLICEWOMEN P AH0 L IY1 S W IH2 M EH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
police (v) pˈəlˈiːs (p @1 l ii1 s)
policed (v) pˈəlˈiːst (p @1 l ii1 s t)
polices (v) pˈəlˈiːsɪz (p @1 l ii1 s i z)
policeman (n) pˈəlˈiːsmən (p @1 l ii1 s m @ n)
policemen (n) pˈəlˈiːsmən (p @1 l ii1 s m @ n)
policewoman (n) pˈəlˈiːswumən (p @1 l ii1 s w u m @ n)
policewomen (n) pˈəlˈiːswɪmɪn (p @1 l ii1 s w i m i n)
police-office (n) pˈəlˈiːs-ɒfɪs (p @1 l ii1 s - o f i s)
police-officer (n) pˈəlˈiːs-ɒfɪsər (p @1 l ii1 s - o f i s @ r)
police-offices (n) pˈəlˈiːs-ɒfɪsɪz (p @1 l ii1 s - o f i s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
警方[jǐng fāng, ㄐㄧㄥˇ ㄈㄤ, ] police, #1,315 [Add to Longdo]
警察[jǐng chá, ㄐㄧㄥˇ ㄔㄚˊ, ] police; policeman; policewoman, #1,940 [Add to Longdo]
警车[jǐng chē, ㄐㄧㄥˇ ㄔㄜ, / ] police vehicle, #8,825 [Add to Longdo]
巡警[xún jǐng, ㄒㄩㄣˊ ㄐㄧㄥˇ, ] police officer, #11,545 [Add to Longdo]
警力[jǐng lì, ㄐㄧㄥˇ ㄌㄧˋ, ] police strength (i.e. number of officers at the scene), #11,630 [Add to Longdo]
眼线[yǎn xiàn, ㄧㄢˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] police informer, #12,191 [Add to Longdo]
警察局[jǐng chá jú, ㄐㄧㄥˇ ㄔㄚˊ ㄐㄩˊ, ] police department, #16,837 [Add to Longdo]
警犬[jǐng quǎn, ㄐㄧㄥˇ ㄑㄩㄢˇ, ] police dog, #25,398 [Add to Longdo]
警服[jǐng fú, ㄐㄧㄥˇ ㄈㄨˊ, ] police uniform, #28,261 [Add to Longdo]
乘警[chéng jǐng, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄥˇ, ] police on trains; train marshal, #29,187 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Police {f}; Versicherungspolice {f}; Versicherungschein {m}policy [Add to Longdo]
Polizei {f} | berittene Polizei | städtische Polizei | die Polizei rufen (holen)police | mounted police | municipal police | to call the police [Add to Longdo]
Polizeiaufgebot {n}police detachment [Add to Longdo]
Polizeibeamte {m}police officer [Add to Longdo]
Polizeieinsatz {m}police operation [Add to Longdo]
Polizeifunk {m}police radio [Add to Longdo]
Polizeigewalt {f}police power [Add to Longdo]
Polizeihund {m}police dog [Add to Longdo]
Polizeikommissar {m}; Kommissar {m}police inspector [Add to Longdo]
Polizeikontrolle {f}police check [Add to Longdo]
Polizeidienststelle {f}; Polizeirevier {n}; Polizeiwache {f}police station [Add to Longdo]
Polizeipräsidium {n}police headquarters [Add to Longdo]
Polizeischutz {m}police protection [Add to Longdo]
Polizeistreife {f}police patrol; patrolman [Am.] [Add to Longdo]
Polizeistaat {m}police state [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
110番[ひゃくとおばん, hyakutooban] (n,vs) police emergency tel. no. (in Japan); (P) [Add to Longdo]
お巡り[おまわり, omawari] (n) policeman [Add to Longdo]
お巡りさん(P);御巡りさん[おまわりさん, omawarisan] (n) (fam) (See 巡査) policeman; (P) [Add to Longdo]
お尋ね者[おたずねもの, otazunemono] (n) wanted man; person sought by the police [Add to Longdo]
お縄;御縄[おなわ, onawa] (n) (See 縄・なわ・2) policeman's rope [Add to Longdo]
がさり[gasari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) rustling sound; (n) (2) (obsc) (sl) (See がさる) search (esp. a home search by the police) [Add to Longdo]
がさる[gasaru] (v5r,vt) (obsc) (sl) to search (esp. a home in a police search) [Add to Longdo]
その筋;其の筋[そのすじ, sonosuji] (n) (1) that field; (2) the authorities (esp. the police) [Add to Longdo]
インターポール;インターポル[inta-po-ru ; inta-poru] (n) Interpol; International Criminal Police Organization (Organisation) [Add to Longdo]
ガサ[gasa] (n) (sl) household search (conducted by the police) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 police
   n 1: the force of policemen and officers; "the law came looking
      for him" [syn: {police}, {police force}, {constabulary},
      {law}]
   v 1: maintain the security of by carrying out a patrol [syn:
      {patrol}, {police}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top