ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

poke out

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poke out-, *poke out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
poke out(phrv) สอด, See also: ลอด, ทิ่มไว้ด้านนอก, Syn. jut out, project from, protrude from

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But if you can't, I'm gonna poke out one of your eyes.แต่ถ้าพลาด ฉันทิ่มตาแก่แน่ เข้าใจ? Let Me In (2010)
Then at least poke out his eyes!น่าจะสต๊าฟตาเขาซะ Episode #1.3 (2012)
- Let's poke out their eyes.- เอานิ้วจิ้มมันให้ตาบอดเลย London Has Fallen (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยื่น[yeūn] (v) EN: jut out ; protrude ; bulge ; stick out ; project ; poke out ; poke into ; poke up  FR: avancer ; dépasser ; saillir ; sortir de

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chòng, ㄔㄨㄥˋ, ] poke out; punch; push into [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  poke out
      v 1: reach outward in space; "The awning extends several feet
           over the sidewalk" [syn: {extend}, {poke out}, {reach out}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top