ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

poke

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poke-, *poke*
Possible hiragana form: ぽけ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
poke(vi) เข้าไปยุ่ง, See also: แส่, ยื่นจมูก, Syn. intrude, meddle, nose
poke(vt) แหย่ (นิ้ว, ไม้ ฯลฯ)
poke(vt) เขี่ย (ถ่าน, ไฟ) ให้คุ
poke(vi) โผล่ออกมา, See also: ยื่นออกมา, ล้ำ, Syn. protrude
poke(vi) คุ้ยหา
poke(n) การทิ่ม, See also: การแทง, การจิ้ม, การศอก, การกระทุ้ง, การผลัก, การดัน, Syn. jab
poke(n) กระเป๋าสตางค์, Syn. wallet
poke(n) ปีกหมวกซึ่งมีเชือกผูกปลายคาง
poker(n) ไพ่โป๊กเกอร์
poker(n) สิ่งที่ใช้แหย่หรือเขี่ย, See also: แท่งโลหะสำหรับเขี่ย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
poke(โพค) v. แหย่,กระทุ้ง,กระแทก,ปัก,เสียบ,ดัน,กระตุ้น,ค้นหา., See also: poke fun at หัวเราะ. n. การผลัก, การดัน, Syn. prod, โพก <คำอ่าน>เป็นคำสั่งหนึ่งในภาษาเบสิก BASIC ที่สั่งกำหนดให้เก็บค่าใดค่าหนึ่งในเลขที่อยู่ address ที่แน่นอนในหน่วยความจำได้
poke vaultn. การกระโดดค้ำถ่อ
poker(โพ'เคอะ) n. ผู้แหย่,สิ่งทีใช้แหย่,ไพ่โป๊กเกอร์
poker faceใบหน้าตีหน้าตาย,ใบหน้าเฉยเมย
bespoke(บิสโพค') กริยาช่อง 3 ของ bespeak adj. ทำตามที่ลูกค้าสั่ง,ทำโดยเฉพาะ,ซึ่งหมั้นไว้แล้ว, Syn. custom-made
bespoken(บิสโพ'เคิน) กริยาช่อง 3 ของ bespeak
cowpoke(คาว'โพค) n. โคบาล (แสลง)
fair-spokenadj. มีวาจาไพเราะ,ปากหวาน,พูดดี., See also: fair-spokenness n.
free-spokenadj. ซึ่งพูดแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ,ขวานผ่าซาก,พูดจาโผงผาง, See also: free-spokenly adv. free-spokenness n.
hokey-pokey(โฮ'ค'โพ'คี) n. การหลอกลวง,การเล่นกล

English-Thai: Nontri Dictionary
poker(n) ไพ่โป๊กเกอร์,เหล็กเขี่ยไฟ
outspoken(adj) โผงผาง,ขวานผ่าซาก,ตรงๆ,เปิดเผย,โต้งๆ
spoke(n) พวงมาลัย,ซี่ล้อรถ,ขั้นบันไดชนิดพาด,ไม้ขัดล้อ
spoke(vt pt ของ) speak
spoken(vt pp ของ) speak
spokesman(n) ผู้แทน,โฆษก,ผู้แถลงข่าว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
poke gun; push gunปืนกด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pokeweed mitogensโพควีด ไมโตเจน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pokeHe is very good at poker.
pokeI bought a pig in a poke yesterday.
pokeI don't mean to poke my nose into your affairs.
pokeThe teacher pokes his nose into everything.
pokeYou nearly poked me in the eye with your pencil.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะกิด(v) poke, See also: nudge, shove, jab, push, prod, thrust, Syn. สะกิดสะเกา, Example: คุณน่าจะสะกิดให้เขารู้บ้างว่าเขาวางตัวไม่เหมาะ, Thai Definition: ทำให้รู้ตัว
แหย่(v) poke, See also: jab, nudge, prod, shove, thrust, Syn. แยง, จิ้ม, Example: อย่าเอามือไปแหย่ไฟ ไฟจะไหม้มือเราพอง, Thai Definition: เอานิ้วมือหรือปลายไม้เป็นต้นจิ้มเข้าไป
เยี่ยม(v) poke, See also: show, look out, Syn. ชะโงก, โผล่ออก
ไพ่ป๊อก(n) poker, Example: ไปเที่ยวครั้งนี้ใครเอาไพ่ป๊อกไปบ้าง, Count Unit: ใบ, สำรับ, Thai Definition: ชื่อไพ่ชนิดหนึ่ง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชุดหนึ่งมี 52 ใบ ใช้เล่นการพนันได้หลายอย่าง หรือใช้ทำนายโชคชะตาได้ด้วย
โป๊กเกอร์(n) poker, See also: card game, Syn. ไพ่, Example: บ้านนั้นเขาชอบเล่นโป๊กเกอร์กันทั้งบ้าน, Count Unit: สำรับ, ชุด, Thai Definition: ชื่อการพนันชนิดหนึ่ง ใช้ไพ่ป๊อก มักเล่นเป็นกลุ่ม 4 คน, Notes: (อังกฤษ)
สะกิดสะเกา(v) scratch, See also: poke, nudge, Syn. สะกิด, Example: บทสนทนาสั้นๆ ข้างต้นนั้นทำได้แค่สะกิดสะเกาข้อสงสัยได้เพียงผิวๆ เท่านั้น
สะเออะ(v) meddle, See also: poke one's nose into, be assertive, be impertinent, Syn. ยุ่ง, เสือก, วุ่น, เจ๋อ, Example: ถ้า ไม่รู้ ก็อย่า สะเออะ มาออกความเห็นกล่าวหาคนเขาเลย, Thai Definition: เสนอหน้าเข้าไปในสถานที่ที่ไม่สมควร
เจ๋อ(v) poke one's nose into other affair, See also: intrude, dare, meddle, interfere, Syn. เสนอหน้า, เจ๋อเจอะ, สะเออะ, Example: เขาเจ๋อไปหาท่านนายกรัฐมนตรี, Thai Definition: เสนอหน้าเข้าไปในสถานที่ไม่สมควรเมื่อเขาไม่ต้องการหรือมิได้เรียกหา
ชะโงก(v) lean out, See also: poke (one's head), Syn. ยื่น, โผล่, Ant. หด, Example: ผู้ที่เป็นโรคกลัวความสูงไม่ควรที่จะชะโงกมองลงมาจากตึกสูง, Thai Definition: ยื่นหน้าหรือส่วนหน้าออกไป
กระทุ้ง(v) poke, See also: prod, tamp, pound, knock, jab, ram, nudge, Syn. กระแทก, Example: เขาใช้แท่งเหล็กกระทุ้งดินให้เป็นหลุม หยอดเมล็ดลงไปทีละเมล็ด แล้วกลบอย่างเอาใจใส่ ระมัดระวัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะโงก[cha-ngōk] (v) EN: lean out ; poke  FR: se pencher au dehors ; se pencher par ; s'incliner
หัดพูดภาษาอังกฤษ[hat phūt phāsā Angkrit] (xp) EN: practise spoken English  FR: s'exercer à la pratique de l'anglais
โฮกฮาก[hōk-hāk] (adv) EN: rudely ; harshly ; brusquely ; loud-spoken
เจ้าหน้า[jaonā] (n) EN: agent ; front man ; spokesman  FR: porte-parole [m]
จี้[jī] (v) EN: touch ; poke ; stoke
จิ้ม[jim] (v) EN: stab ; poke ; prod ; put in ; pick  FR: piquer
คำดูถูก[kham dū thūk] (n) EN: insult (spoken ~)  FR: insulte (verbale) [f]
เขี่ย[khīa] (v) EN: stir ; poke ; plug  FR: faire bouger ; remuer ; secouer
เขี่ยไฟ[khīa fai] (v, exp) EN: poke the fire  FR: tisonner le feu
โคบาล[khōbān] (n) EN: cowboy ; cowman ; cattleman ; cowpoke ; cowhand ; cowherd

CMU English Pronouncing Dictionary
POKE P OW1 K
POKED P OW1 K T
POKER P OW1 K ER0
POKES P OW1 K S
POKEY P OW1 K IY0
POKEWEED P OW1 K W IY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
poke (v) pˈouk (p ou1 k)
poked (v) pˈoukt (p ou1 k t)
poker (n) pˈoukər (p ou1 k @ r)
pokes (v) pˈouks (p ou1 k s)
pokers (n) pˈoukəz (p ou1 k @ z)
poker-face (n) pˈoukə-fɛɪs (p ou1 k @ - f ei s)
poke-bonnet (n) pˌouk-bˈɒnɪt (p ou2 k - b o1 n i t)
poker-faces (n) pˈoukə-fɛɪsɪz (p ou1 k @ - f ei s i z)
poke-bonnets (n) pˌouk-bˈɒnɪts (p ou2 k - b o1 n i t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tǒng, ㄊㄨㄥˇ, ] poke through, #8,960 [Add to Longdo]
扑克[pū kè, ㄆㄨ ㄎㄜˋ, / ] poker (game); deck of playing cards, #19,477 [Add to Longdo]
[chòng, ㄔㄨㄥˋ, ] poke out; punch; push into [Add to Longdo]
拨火棍[bō huǒ gùn, ㄅㄛ ㄏㄨㄛˇ ㄍㄨㄣˋ, / ] poker [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Poker {n} | pokern; Poker spielenpoker | to play poker [Add to Longdo]
pokern | hoch pokernto take a risk; to gamble | to take a big risk [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちっぽけ[chippoke] (adj-na,n) very small; tiny [Add to Longdo]
ないよりはまし;ないよりまし[naiyorihamashi ; naiyorimashi] (exp) better than a poke in the eye; better than none at all [Add to Longdo]
ばやい;ばわい[bayai ; bawai] (n-adv,n) (col) (spoken variant of 場合) (See 場合・ばあい) case; situation [Add to Longdo]
ぶっつけ[buttsuke] (n,adj-na) without preparation; off the cuff; abrupt; outspoken; (at) first [Add to Longdo]
アウトポケット[autopoketto] (n) outpocket [Add to Longdo]
イギリス英語[イギリスえいご, igirisu eigo] (n) (See 英々語) British English (i.e. English as spoken in the UK) [Add to Longdo]
ウオッチポケット[uocchipoketto] (n) watch pocket [Add to Longdo]
エアポケット[eapoketto] (n) air pocket [Add to Longdo]
サイドポケット[saidopoketto] (n) side pocket [Add to Longdo]
シュグニー語[シュグニーご, shuguni-go] (n) Shughni (language spoken in Pamir mountains in Afghanistan and Tajikistan) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ポケット[ぽけっと, poketto] pocket [Add to Longdo]
ポケットコンピュータ[ぽけっとこんぴゅーた, pokettokonpyu-ta] pocket computer [Add to Longdo]
ポケットコンピューター[ぽけっとこんぴゅーたー, pokettokonpyu-ta-] pocket computer [Add to Longdo]
ポケット計算器[ぽけっとけいさんき, pokettokeisanki] pocket calculator, hand-held calculator [Add to Longdo]
ポケベル[ぽけべる, pokeberu] pager [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 poke
   n 1: tall coarse perennial American herb having small white
      flowers followed by blackish-red berries on long drooping
      racemes; young fleshy stems are edible; berries and root
      are poisonous [syn: {poke}, {pigeon berry}, {garget},
      {scoke}, {Phytolacca americana}]
   2: someone who takes more time than necessary; someone who lags
     behind [syn: {dawdler}, {drone}, {laggard}, {lagger},
     {trailer}, {poke}]
   3: a bag made of paper or plastic for holding customer's
     purchases [syn: {sack}, {poke}, {paper bag}, {carrier bag}]
   4: a sharp hand gesture (resembling a blow); "he warned me with
     a jab with his finger"; "he made a thrusting motion with his
     fist" [syn: {jab}, {jabbing}, {poke}, {poking}, {thrust},
     {thrusting}]
   5: (boxing) a blow with the fist; "I gave him a clout on his
     nose" [syn: {punch}, {clout}, {poke}, {lick}, {biff}, {slug}]
   v 1: poke or thrust abruptly; "he jabbed his finger into her
      ribs" [syn: {jab}, {prod}, {stab}, {poke}, {dig}]
   2: search or inquire in a meddlesome way; "This guy is always
     nosing around the office" [syn: {intrude}, {horn in}, {pry},
     {nose}, {poke}]
   3: stir by poking; "poke the embers in the fireplace"
   4: hit hard with the hand, fist, or some heavy instrument; "the
     salesman pounded the door knocker"; "a bible-thumping
     Southern Baptist" [syn: {thump}, {pound}, {poke}]
   5: make a hole by poking

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top