ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

point

P OY1 N T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -point-, *point*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
pointmansomeone who tries to prevent problems

English-Thai: Longdo Dictionary
appointment(n) 1. โองการ 2. การแต่งตั้ง, การกำหนด(วัน) 3. การนัดหมาย, การนัดพบ 4. การจัดเครื่องประดับ, เครื่องแต่ง(ห้อง), เครื่องแต่งตัว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
point(n) ความคิดเห็น, Syn. idea, opinion
point(n) จุดประสงค์, See also: จุดมุ่งหมาย, Syn. aim, object, purpose
point(n) ประเด็น, See also: ข้อ, แง่, หัวข้อ, เรื่อง, Syn. idea, matter
point(n) จุด, See also: ปลาย, Syn. dot
point(n) คะแนน, See also: แต้มคะแนน, แต้ม
point(n) จุดสำคัญ
point(n) จุดเวลา
point(n) สถานที่, See also: ตำบล, ตำแหน่งแห่งหน, Syn. location, place
point(n) ขั้น, See also: ตอน, Syn. degree, stage
point(n) หัวลูกศร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
point(พอยทฺ) n. จุด,จุดประสงค์,จุดเครื่องหมาย,จุดทศนิยม,สิ่งที่มีปลายแหลม,สถานที่,ตำแหน่ง,ทิศทาง,ขั้น,ตอน,สิ่งที่สำคัญที่เข้าใจ,ประเด็น,จุดสำคัญ,เอกลักษณ์,ข้อแนะ,ข้อคำขำ,หน่วย,หน่วยวัด,ขีด,คะแนน,การชี้,vt.,vi. ชี้,เล็ง,แจ้ง,ทำให้แหลม,เสริม,ใส่จุดทศนิยม -Phr. (inpoint เข้าประเด็น ทำได้,เกี่ยวข้อง)
point of sale systemระบบ ณ จุดขายใช้ตัวย่อว่า POS (อ่านว่า พีโอเอส) ในวงการคอมพิวเตอร์ จะหมายถึง การขายทั้งตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในราคาขายปลีก ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น หมายรวมทั้งอุปกรณ์ ต่าง ๆ ด้วยเป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์, เครื่องกราดภาพ (scanner) เครื่องอ่านรหัสแท่ง (barcode reader) ฯลฯ
point of viewความเห็น,แง่คิด, Syn. standpoint
point-blankadj. ในระยะเผาขน,ตรงไปตรงมา,ชัดแจ้ง. adv. โดยตรง,เปิดเผย,โผงผาง
pointed(พอย'ทิด) adj. แหลม,แหลมคม,คมกริบ,สำคัญ,มีผลโดยตรง,ชัดเจน, See also: pointedness n., Syn. sharp
pointing deviceอุปกรณ์ชี้หมายถึง อุปกรณ์ที่ทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) เคลื่อนที่ ไปได้ทั่วจอภาพ อาจเป็นแป้นพิมพ์ เมาส์ (mouse) แทร็กบอลล์ (trackball) หรือ ก้านควบคุม (joystick) ก็ได้
pointless(พอยทฺ'เลส) adj. ไร้จุด,ทื่อ,ไร้กำลัง,ไร้ความหมาย,ไม่ได้คะแนน,ไม่ได้แต้ม., See also: pointlessness n.
appoint(อะพอยทฺ') vt. แต่งตั้ง,ตั้งให้เป็น,
appointee(อะพอย'ที) n. ผู้ได้รับการแต่งตั้ง
appointive(อะพอย'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการแต่งตั้ง (pertaining to appointment)

English-Thai: Nontri Dictionary
point(n) จุด,ทิศทาง,ข้อ,จุดทศนิยม,ตำแหน่ง,ประเด็น,ใจความสำคัญ
point(vt) ชี้,แสดงให้เห็น,เล็ง,แจ้ง,เสี้ยม,ใส่จุดทศนิยม
pointed(adj) แหลม,คมกริบ,สำคัญ,ชัดเจน,เด่นชัด
pointer(n) เข็มชี้,ผู้ชี้นำ,สุนัขไล่เนื้อ,ไม้ชี้
appoint(vt) แต่งตั้ง,กำหนด,มีโองการ,ออกคำสั่ง,นัดหมาย
appointer(n) ผู้แต่งตั้ง
appointment(n) การแต่งตั้ง,การกำหนด,การนัดหมาย,เครื่องแต่งตัว
checkpoint(n) จุดตรวจ,ด่าน
disappoint(vt) ทำให้หมดหวัง,ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้ผิดหวัง,ทำให้เสียแผน
disappointment(n) ความเสียใจ,ความหมดหวัง,ความผิดหวัง,ความท้อแท้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
point๑. จุด, ข้อ๒. ประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pointจุด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
point angleจุดบรรจบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
point at infinityจุด ณ อนันต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
point in disputeประเด็นข้อพิพาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
point of analyticityจุดวิเคราะห์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
point of articulation; place of articulationตำแหน่งเกิดเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
point of contact; point of tangencyจุดสัมผัส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
point of deathจุดจบชีวิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
point of inflection; point of inflexionจุดเปลี่ยนความเว้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
point gaugepoint gauge, เครื่องวัดระดับน้ำแบบเข็ม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Point mutationการกลายเฉพาะจุด, การกลายที่เกิดจากการแทนที่คู่เบสหนึ่งโดยอีกคู่เบสหนึ่ง หรือจากนิวคลีโอไทด์จำนวนเล็กน้อยเพิ่มขึ้นมาหรือขาดหายไป, Example: [นิวเคลียร์]
point of concentrationpoint of concentration, จุดออกลุ่มน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
point of orderประท้วง หรือขัดจังหวะในระหว่างการประชุม หรือระหว่างการกล่าวถ้อยแถลงในเรื่องผิดข้อบังคับการประชุม [การทูต]
Point of view (Literature)มุมมอง (วรรณกรรม) [TU Subject Heading]
Point Sourceแหล่งทิ้งเป็นจุด, ต้นกำเนิดเป็นจุด, Example: แหล่งปล่อยน้ำเสียที่มีการรวบรวมก่อนระบายออก เช่น จากท่อ รางระบาย [สิ่งแวดล้อม]
Point-of-sale systemsระบบ ณ จุดขาย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pointed cabbage(n) กะหล่ำหัวใจ
pointmanตัวแทนเจรจา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pointAll the arguments pointed in the same direction.
pointAll the evidence points to his guilt.
pointAnd he pointed to a bunch of high grass.
pointAnd yet the large blocks of stone are fitted together so closely that you cannot put in the point of a knife between them.
pointAnd you. If you're placed in a position of authority if you don't take into consideration that point ...
pointAn illustration may make the point clear.
pointA population policy should be considered on the international view point so as to balance the interests of both sides.
pointAs children are known to emulate the values of adults, it is often pointed out such "education mamas" instill a warped sense of values in their children.
pointAt the meeting I pointed out the plan's merit.
pointAt this point I'm unable to comment on that problem.
pointAt this point the sea narrows into a strait.
pointBecause this is such a highly technical subject, I would like to point out in advance the likelihood that some of what I'm about to say may include information that is incorrect.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จ่อคอหอย(v) point at someone's throat, See also: almost touch the throat, Example: คนร้ายใช้มีดปลายแหลมจ่อคอหอยตัวประกันไว้, Thai Definition: เอาอาวุธจี้ตรงคอหอยจะหลีกเลี่ยง
เปล่าๆ(adv) in vain, See also: pointlessly, Syn. ไม่ได้ผล, ไร้ผล, ไร้ประโยชน์, Ant. มีประโยชน์, ได้ผล, ได้ประโยชน์, Example: ถ้าเราสู้กันอย่างรุนแรงก็สิ้นเปลืองกำลังเปล่าๆ
กระทงความ(n) point, See also: argument, sense, aspect, statement, Example: คำพูดทุกกระทงความที่ออกมาจากปากชายผู้นี้ เป็นเสมือนการตอกย้ำความรู้สึกที่เจ็บปวดของผู้ฟัง, Thai Definition: ตอนหนึ่งๆ ของข้อความ
ชี้โพรงให้กระรอก(v) point out the way for the villain, Syn. ชี้นำ, Example: ข้อมูลที่พรรคฝ่ายค้านออกมาตีแผ่นั้นถือว่ากำลังชี้โพรงให้กระรอก
ใจความสำคัญ(n) point, See also: gist, substance, essence, core, idea, Example: ถ้าไม่มีเวลาก็อ่านเฉพาะใจความสำคัญของเรื่องก็ได้, Count Unit: ใจความ, เรื่อง, หัวข้อ, Thai Definition: ส่วนสำคัญของเรื่อง
ขึ้นไม้ขึ้นมือ(v) make gestures, See also: point finger with rage at someone's face, Syn. ชี้หน้า, ชี้หน้าชี้ตา, Example: อย่ามาขึ้นไม้ขึ้นมือกับฉันนะ ยังไงฉันก็เป็นผู้ใหญ่กว่าแก, Thai Definition: ชี้หน้าเวลาโกรธ
เข็มนาฬิกา(n) hand, See also: pointer, Example: ฉันอยากให้เข็มนาฬิกาเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว, Thai Definition: เหล็กแหลมบนเรือนนาฬิกาที่เคลื่อนเป็นวงกลมเพื่อบอกเวลา มีเข็มสั้นกับเข็มยาว เป็นต้น
คะแนนเฉลี่ย(n) point average, See also: mean, Example: ผู้สำเร็จการศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 - 2.99 มากที่สุด รองลงมามีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 - 2.49
สิ่งชี้นำ(n) pointer, See also: indicator, index, guide, Syn. เครื่องบ่งชี้, เครื่องชี้
เครื่องบ่งชี้(n) indicator, See also: pointer, gauge, index, mark, signal, sign, guide, Syn. ตัวบ่งชี้, สิ่งชี้นำ, Example: แกลเลอรี่ที่ตั้งขึ้นโดยเอกชนในเมืองเชียงใหม่นั้นเป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นกระแสความต้องการศิลปะของผู้คนบางกลุ่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเสมา[baisēmā] (n) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements
บรรจุ[banju] (v) EN: put in a suitable position ; appoint ; occupy ; assign  FR: occuper
บัด[bat] (n) EN: time ; moment ; occasion  FR: moment [m] ; point [m]
บัตรลงเวลาทำงาน[bat long wēlā thamngān] (n, exp) EN: clocking-in card ; time card  FR: carte de pointage [f]
บ่ง[bong] (v) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide  FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
บ่งชี้[bongchī] (v) EN: indicate ; point out ; show ; point to ; specify  FR: indiquer ; montrer
บนยอดสุดของภูเขา[bon yøt sut khøng phūkhao] (xp) EN: on the summit  FR: au sommet de la montagne ; au point culminant de la montagne
แฉก[chaēk] (adj) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; notched ; having sharp projections  FR: pointu
แฉก ๆ[chaēk-chaēk] (adj) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; having sharp projections
ฌาน[chān] (x) EN: meditative absorption ; meditation ; state of serenity attained by meditation ; one-pointed meditation ; contemplation  FR: contemplation [f], extase [f] ; méditation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
POINT P OY1 N T
POINTY P OY1 N T IY0
POINTS P OY1 N T S
POINTE P OY1 N T
POINTED P OY1 N T IH0 D
POINTER P OY1 N T ER0
POINT'S P OY1 N T S
POINTERS P OY1 N T ER0 Z
POINTING P OY1 N T IH0 NG
POINTEDLY P OY1 N T IH0 D L IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
point (v) pˈɔɪnt (p oi1 n t)
points (v) pˈɔɪnts (p oi1 n t s)
pointed (v) pˈɔɪntɪd (p oi1 n t i d)
pointer (n) pˈɔɪntər (p oi1 n t @ r)
pointers (n) pˈɔɪntəz (p oi1 n t @ z)
pointing (v) pˈɔɪntɪŋ (p oi1 n t i ng)
pointedly (a) pˈɔɪntɪdliː (p oi1 n t i d l ii)
pointless (j) pˈɔɪntlɪs (p oi1 n t l i s)
pointsman (n) pˈɔɪntsmən (p oi1 n t s m @ n)
pointsmen (n) pˈɔɪntsmən (p oi1 n t s m @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
观点[guān diǎn, ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄢˇ, / ] point of view; viewpoint; standpoint, #1,954 [Add to Longdo]
[jiān, ㄐㄧㄢ, ] point (of needle); sharp; shrewd; pointed, #5,387 [Add to Longdo]
[fēng, ㄈㄥ, / ] point of a spear; edge of a tool; vanguard; forward (in sports team), #7,479 [Add to Longdo]
指针[zhǐ zhēn, ㄓˇ ㄓㄣ, / ] pointer on a gauge; clock hand; cursor, #19,996 [Add to Longdo]
分点[fēn diǎn, ㄈㄣ ㄉㄧㄢˇ, / ] point of division, #37,774 [Add to Longdo]
质点[zhì diǎn, ㄓˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] point mass; particle, #54,646 [Add to Longdo]
尖顶[jiān dǐng, ㄐㄧㄢ ㄉㄧㄥˇ, / ] pointed object; cusp; pinnacle; steeple, #54,817 [Add to Longdo]
冤枉路[yuān wang lù, ㄩㄢ ㄨㄤ˙ ㄌㄨˋ, ] pointless trip; not worth the trip, #62,887 [Add to Longdo]
扳道员[bān dào yuán, ㄅㄢ ㄉㄠˋ ㄩㄢˊ, / ] pointsman; switchman, #213,786 [Add to Longdo]
冤钱[yuān qián, ㄩㄢ ㄑㄧㄢˊ, / ] pointless expense; not worth the money spent, #419,218 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
weistpoint at [Add to Longdo]
Abfahrtsort {m}point of departure [Add to Longdo]
Anschauungsweise {f}; Sichtweise {f}point of view [Add to Longdo]
Ausgangsposition {f} eines Gesprächespoint of departure [Add to Longdo]
Berührungspunkt {m}; Berührpunkt {m}point of contact [Add to Longdo]
Entstehungsort {m}point of origin [Add to Longdo]
Gesichtspunkt {m}point of view [Add to Longdo]
Himmelsrichtung {f}point of the compass [Add to Longdo]
Kasse {f}; Verkaufsplatz {m}point of sale [Add to Longdo]
Kommastellung {f}point position [Add to Longdo]
Kommaverschiebung {f}point shifting [Add to Longdo]
Koordinatenursprung {m} [math.]point of origin; origin of ordinates [Add to Longdo]
Kritikpunkt {m}point of criticism; point of critique [Add to Longdo]
Kulminationspunkt {m}point of culmination; culmination; apex [Add to Longdo]
Massenpunkt {m}point mass [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
10進小数点;十進小数点[じっしんしょうすうてん, jisshinshousuuten] (n) {comp} decimal point [Add to Longdo]
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp [Add to Longdo]
NULLPO[ぬるぽ;ヌルポ;なるぽ;ナルポ, nurupo ; nurupo ; narupo ; narupo] (n) (uk) (sl) null pointer exception (in the Java programming language) [Add to Longdo]
POS[ポス;ピーオーエス, posu ; pi-o-esu] (n) point of sale; POS [Add to Longdo]
POSシステム[ポスシステム;ピーオーエスシステム, posushisutemu ; pi-o-esushisutemu] (n) point of sales system; POS system [Add to Longdo]
POS端末[ポスたんまつ, posu tanmatsu] (n) point-of-sale terminal; POS terminal [Add to Longdo]
あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp,v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber [Add to Longdo]
いいとこ;いいところ[iitoko ; iitokoro] (n) (1) good thing; strong point; (2) good family; prestigious school; (3) the right moment; (adj-f) (4) utter; extreme; (n-adv) (5) at (the) best; at most [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
アクセスポイント[あくせすぽいんと, akusesupointo] access point [Add to Longdo]
アクセス点[アクセスてん, akusesu ten] access point [Add to Longdo]
アドレス可能点[アドレスかのうてん, adoresu kanouten] addressable point [Add to Longdo]
エントリポイント[えんとりぽいんと, entoripointo] entry point [Add to Longdo]
エンドポイント[えんどぽいんと, endopointo] endpoint [Add to Longdo]
クロスポイント[くろすぽいんと, kurosupointo] crosspoint [Add to Longdo]
コードポイント[こーどぽいんと, ko-dopointo] code point [Add to Longdo]
サービスアクセスポイント[さーびすあくせすぽいんと, sa-bisuakusesupointo] service access point, SAP [Add to Longdo]
サービスエンドポイント[さーびすえんどぽいんと, sa-bisuendopointo] service end point [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 point
   n 1: a geometric element that has position but no extension; "a
      point is defined by its coordinates"
   2: the precise location of something; a spatially limited
     location; "she walked to a point where she could survey the
     whole street"
   3: a brief version of the essential meaning of something; "get
     to the point"; "he missed the point of the joke"; "life has
     lost its point"
   4: an isolated fact that is considered separately from the
     whole; "several of the details are similar"; "a point of
     information" [syn: {detail}, {item}, {point}]
   5: a specific identifiable position in a continuum or series or
     especially in a process; "a remarkable degree of frankness";
     "at what stage are the social sciences?" [syn: {degree},
     {level}, {stage}, {point}]
   6: an instant of time; "at that point I had to leave" [syn:
     {point}, {point in time}]
   7: the object of an activity; "what is the point of discussing
     it?"
   8: a V shape; "the cannibal's teeth were filed to sharp points"
     [syn: {point}, {tip}, {peak}]
   9: a very small circular shape; "a row of points"; "draw lines
     between the dots" [syn: {point}, {dot}]
   10: the unit of counting in scoring a game or contest; "he
     scored 20 points in the first half"; "a touchdown counts 6
     points"
   11: a promontory extending out into a large body of water; "they
     sailed south around the point"
   12: a distinct part that can be specified separately in a group
     of things that could be enumerated on a list; "he noticed an
     item in the New York Times"; "she had several items on her
     shopping list"; "the main point on the agenda was taken up
     first" [syn: {item}, {point}]
   13: a style in speech or writing that arrests attention and has
     a penetrating or convincing quality or effect
   14: an outstanding characteristic; "his acting was one of the
     high points of the movie" [syn: {point}, {spot}]
   15: sharp end; "he stuck the point of the knife into a tree";
     "he broke the point of his pencil"
   16: any of 32 horizontal directions indicated on the card of a
     compass; "he checked the point on his compass" [syn:
     {compass point}, {point}]
   17: a linear unit used to measure the size of type;
     approximately 1/72 inch
   18: one percent of the total principal of a loan; it is paid at
     the time the loan is made and is independent of the interest
     on the loan
   19: a punctuation mark (.) placed at the end of a declarative
     sentence to indicate a full stop or after abbreviations; "in
     England they call a period a stop" [syn: {period}, {point},
     {full stop}, {stop}, {full point}]
   20: a V-shaped mark at one end of an arrow pointer; "the point
     of the arrow was due north" [syn: {point}, {head}]
   21: the dot at the left of a decimal fraction [syn: {decimal
     point}, {percentage point}, {point}]
   22: the property of a shape that tapers to a sharp tip [syn:
     {point}, {pointedness}] [ant: {unpointedness}]
   23: a distinguishing or individuating characteristic; "he knows
     my bad points as well as my good points"
   24: the gun muzzle's direction; "he held me up at the point of a
     gun" [syn: {point}, {gunpoint}]
   25: a wall socket [syn: {point}, {power point}]
   26: a contact in the distributor; as the rotor turns its
     projecting arm contacts them and current flows to the spark
     plugs [syn: {distributor point}, {breaker point}, {point}]
   v 1: indicate a place, direction, person, or thing; either
      spatially or figuratively; "I showed the customer the glove
      section"; "He pointed to the empty parking space"; "he
      indicated his opponents" [syn: {indicate}, {point},
      {designate}, {show}]
   2: be oriented; "The weather vane points North"; "the dancers
     toes pointed outward" [syn: {orient}, {point}]
   3: direct into a position for use; "point a gun"; "He charged
     his weapon at me" [syn: {charge}, {level}, {point}]
   4: direct the course; determine the direction of travelling
     [syn: {steer}, {maneuver}, {manoeuver}, {manoeuvre},
     {direct}, {point}, {head}, {guide}, {channelize},
     {channelise}]
   5: be a signal for or a symptom of; "These symptoms indicate a
     serious illness"; "Her behavior points to a severe neurosis";
     "The economic indicators signal that the euro is undervalued"
     [syn: {bespeak}, {betoken}, {indicate}, {point}, {signal}]
   6: sail close to the wind [syn: {luff}, {point}]
   7: mark (Hebrew words) with diacritics
   8: mark with diacritics; "point the letter"
   9: mark (a psalm text) to indicate the points at which the music
     changes
   10: be positionable in a specified manner; "The gun points with
     ease"
   11: intend (something) to move towards a certain goal; "He aimed
     his fists towards his opponent's face"; "criticism directed
     at her superior"; "direct your anger towards others, not
     towards yourself" [syn: {target}, {aim}, {place}, {direct},
     {point}]
   12: indicate the presence of (game) by standing and pointing
     with the muzzle; "the dog pointed the dead duck"
   13: give a point to; "The candles are tapered" [syn: {sharpen},
     {taper}, {point}]
   14: repair the joints of bricks; "point a chimney" [syn:
     {point}, {repoint}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 pt.
 
 1. (kıs.) part payment pint, point, port.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top