ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

poignant

P OY1 N Y AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poignant-, *poignant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
poignant(adj) สะเทือนอารมณ์, See also: ปวดร้าว, ขมขื่น, Syn. bitter, piquant, Ant. mild
poignant(adj) (รส, กลิ่น) ฉุน, See also: รส, กลิ่น แรง, จัด, Syn. sharp
poignant(adj) คมกริบ, See also: แหลม, Syn. acute

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
poignant(พอย'เยินทฺ,พอย'เนินทฺ) adj. เจ็บปวด,เจ็บแสบ,สาหัส,ฉุน,เผ็ดร้อน,คมกริบ,แหลม,รุนแรง,สะเทือนอารมณ์., See also: poignancy n., Syn. intense

English-Thai: Nontri Dictionary
poignant(adj) แหลม,เจ็บปวด,สาหัส,รุนแรง,เผ็ดร้อน,ฉุน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉุน[chun] (adj) EN: pungent ; acrid ; biting ; strong ; piquant ; sharp ; poignant  FR: fort ; tenace ; piquant ; irrritant ; acide

CMU English Pronouncing Dictionary
POIGNANT P OY1 N Y AH0 N T
POIGNANTLY P OY1 N Y AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
poignant (j) pˈɔɪnjənt (p oi1 n y @ n t)
poignantly (a) pˈɔɪnjəntliː (p oi1 n y @ n t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 poignant
   adj 1: arousing affect; "the homecoming of the released hostages
       was an affecting scene"; "poignant grief cannot endure
       forever"; "his gratitude was simple and touching" [syn:
       {affecting}, {poignant}, {touching}]
   2: keenly distressing to the mind or feelings; "poignant
     anxiety"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top