ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

poacher

P OW1 CH ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poacher-, *poacher*
English-Thai: Longdo Dictionary
poacher[โพช-เออะ] (n) 1. พรานเถื่อน, ผู้ลักลอบล่าสัตว์, ผู้บุกรุกป่าเข้าไปล่าสัตว์, ผู้รุกล้ำอาณาเขตเข้าไปจับสัตว์ 2. กระทะพิเศษสำหรับทำ poached egg (ไข่ปรุงกึ่งสุกในน้ำขลุกขลิก,ไข่ลวกฝรั่ง,ไข่ดาวน้ำ) 3. Goal poacher นักฟุตบอลที่รออยู่โกลฝั่งตรงข้ามเพื่อรอได้บอลแล้วยิง

CMU English Pronouncing Dictionary
POACHER P OW1 CH ER0
POACHERS P OW1 CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
poacher (n) pˈoutʃər (p ou1 ch @ r)
poachers (n) pˈoutʃəz (p ou1 ch @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偷猎者[tōu liè zhě, ㄊㄡ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄜˇ, / ] poacher, #93,857 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wilddieb {m} | Wilddiebe {pl}poacher | poachers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
特鰭[とくびれ;トクビレ, tokubire ; tokubire] (n) (uk) sailfin poacher (Podothecus sachi) [Add to Longdo]
八角[はっかく, hakkaku] (n) (1) octagon; (2) star anise (spice); (3) (See 特鰭) sailfin poacher (Podothecus sachi) [Add to Longdo]
密漁者[みつりょうしゃ, mitsuryousha] (n) poacher [Add to Longdo]
密猟者[みつりょうしゃ, mitsuryousha] (n) poacher [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 poacher
   n 1: someone who hunts or fishes illegally on the property of
      another
   2: a cooking vessel designed to poach food (such as fish or
     eggs)
   3: small slender fish (to 8 inches) with body covered by bony
     plates; chiefly of deeper northern Pacific waters [syn:
     {poacher}, {sea poacher}, {sea poker}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top