ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pluperfect

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pluperfect-, *pluperfect*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pluperfect(adj) อดีตกาล

English-Thai: Nontri Dictionary
pluperfect(n) อดีตกาลสมบูรณ์

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pluperfect (n) plˌuːpˈɜːʳfɪkt (p l uu2 p @@1 f i k t)
pluperfects (n) plˌuːpˈɜːʳfɪkts (p l uu2 p @@1 f i k t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
大過去[だいかこ, daikako] (n) {ling} past perfect tense; pluperfect [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pluperfect
   adj 1: more than perfect; "he spoke with pluperfect precision"
   n 1: a perfective tense used to express action completed in the
      past; "`I had finished' is an example of the past perfect"
      [syn: {past perfect}, {past perfect tense}, {pluperfect},
      {pluperfect tense}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top