ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pliable

P L AY1 AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pliable-, *pliable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pliable(adj) ยืดหยุ่น, See also: ดัดง่าย, งอได้, Syn. flexible
pliable(adj) เชื่อง่าย, See also: ว่าง่าย, ถูกโน้มน้าวได้ง่าย, Syn. yielding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pliable(ไพล'อะเบิล) adj. งอได้,ดัดง่าย,ยึดหยุ่น,เชื่อง่าย,ว่าง่าย,ออน,อ่อนโยน,นิ่มนวล,ปรับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้., See also: pliability n., Syn. flexible, supple

English-Thai: Nontri Dictionary
pliable(adj) ดัดได้,ยืดหยุ่นได้,อ่อนโยน,ว่าง่าย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want Scofield pliable for transit.ฉันต้องการย้ายสโกฟิลด์อย่างง่ายๆ The Sunshine State (2008)
They're pliable and obedient too.พวกเขาเป็นไม้อ่อนและเชื่อฟังคำสอนง่าย Beethoven Virus (2008)
Once he's in a more pliable state, he may be able to access his memories.พอจิตเขาอยู่ในสภาวะ ที่อ่อนไหวมากกว่านี้ เขาอาจสามารถเข้าถึงความทรงจำของเขาได้ The Firefly (2011)
I was hoping she'd be a little more pliable by the time you came to.ผมหวังว่าตัวเธอน่าจะดัดได้มากขึ้นหน่อย ตอนที่คุณมาถึง I Am Anne Frank: Part 2 (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวอ่อน[hūa-øn] (adj) EN: obedient ; docile ; mild ; complaisant ; tractable ; pliable ; submissive  FR: docile ; complaisant
น่วม[nūam] (v) EN: soften ; be pliable ; be yielding ; be soft ; be squashy
น่วม[nūam] (adj) EN: yielding ; soft ; squashy ; pliable ; supple  FR: mou ; tendre ; doux : moelleux ; souple
นุ่ม[num] (adj) EN: soft ; yielding ; gentle ; bland ; supple ; pliable  FR: mou ; tendre ; doux : moelleux ; souple
อ่อน[øn] (adj) EN: soft ; mild ; tender ; supple ; pliable ; gentle  FR: mou ; tendre ; souple
พับได้[phapdāi] (adj) FR: pliable

CMU English Pronouncing Dictionary
PLIABLE P L AY1 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pliable (j) plˈaɪəbl (p l ai1 @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ruǎn, ㄖㄨㄢˇ, ] pliable, #220,298 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
柔軟[じゅうなん, juunan] (adj-na,n) flexible; lithe; soft; pliable; (P) [Add to Longdo]
黙示属性[もくしぞくせい, mokushizokusei] (n) {comp} impliable attribute [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
柔軟[じゅうなん, juunan] flexible (an), soft, pliable [Add to Longdo]
黙示属性[もくしぞくせい, mokushizokusei] impliable attribute [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pliable
   adj 1: susceptible to being led or directed; "fictile masses of
       people ripe for propaganda" [syn: {fictile}, {pliable}]
   2: capable of being shaped or bent or drawn out; "ductile
     copper"; "malleable metals such as gold"; "they soaked the
     leather to made it pliable"; "pliant molten glass"; "made of
     highly tensile steel alloy" [syn: {ductile}, {malleable},
     {pliable}, {pliant}, {tensile}, {tractile}]
   3: able to adjust readily to different conditions; "an adaptable
     person"; "a flexible personality"; "an elastic clause in a
     contract" [syn: {elastic}, {flexible}, {pliable}, {pliant}]
   4: capable of being bent or flexed or twisted without breaking;
     "a flexible wire"; "a pliant young tree" [syn: {bendable},
     {pliable}, {pliant}, {waxy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top