ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plentifully

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plentifully-, *plentifully*, plentiful
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plentifully[ADV] อย่างมากมาย, See also: อย่างอุดมสมบูรณ์, อย่างเหลือเฟือ, Syn. abundantly, bounteously, plenteously

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรึม[ADV] abundantly, See also: plentifully, Syn. ตึม, เยอะแยะ, มากมาย, Ant. น้อย, Example: นางเอกน้องใหม่เนื้อหอมมากเพราะมีทั้งงานพิธีกรและงานละครรุมตอมกันตรึม, Notes: (สแลง)
อย่างมากมาย[ADV] very much, See also: plentifully, numerously, Syn. อย่างมาก, Example: ถ้าคนเราไม่ต้องนอน พฤติกรรมของมนุษย์ในโลกคงเปลี่ยนไปอย่างมากมาย
เป็นเบือ[ADV] in thousands, See also: plentifully, in large numbers, abundantly, Syn. มากมาย, เกลื่อนกลาด, Ant. น้อย, Example: การรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีสามารถฆ่าชีวิตผู้คนได้เป็นเบือ
แยะ[ADV] abundantly, See also: plentifully, numerously, amply, Syn. มากมาย, เยอะแยะ, มาก, หลาย, มหาศาล, Ant. น้อย, Example: ระยะนี้ประชาชนเสื่อมศรัทธารัฐบาลไปแยะ
หนัก[ADJ] a lot, See also: plentifully, abundantly, Example: เขาท้องเสีย จึงถ่ายหนักทั้งวัน, Thai definition: ใช้แทนคำ อุจจาระ
มากมาย[ADV] plentifully, See also: abundantly, Syn. มาก, มากมายก่ายกอง, ล้นหลาม, Ant. เล็กน้อย, Example: ในยุคปัจจุบันมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เลือกใช้อย่างมากมาย
อุดมสมบูรณ์[ADV] plentifully, See also: abundantly, Syn. มาก, มากมาย, ดก, บริบูรณ์, Ant. ขาดแคลน, Example: ช่างไทยปรารถนาที่จะมีวัสดุใช้ในการสร้างงานศิลปกรรมอย่างอุดมสมบูรณ์
ท่วมท้น[ADV] abundantly, See also: plentifully, Syn. มากมาย, เหลือล้น, เต็มเปี่ยม, ล้นหลาม, เหลือเฟือ, เพียบ, Ant. ขาดแคลน, Example: เขาได้รับการสนับสนุนจากนักศึกษาอย่างท่วมท้น, Thai definition: มากมายเหลือล้น
เบะ[ADV] plentifully, See also: a lot, Syn. มาก, มากมาย, เยอะ, เบอะ, บานเบะ, บานเบอะ, Example: วันนี้ขนมเหลือเบะขายไม่ได้เลย, Thai definition: ใช้ประกอบคำ เหลือ เป็น เหลือเบะ คือ เหลือมาก
ระดะ[ADV] abundantly, See also: plentifully, Syn. เกลื่อนกล่น, เกลื่อน, ระดา, เกลื่อนกลาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดก[adv.] (dok) EN: plentifully ; abundantly   FR: abondamment
มาก[adv.] (māk) EN: much ; very much ; many ; very ; a lot of ; plenty ; abundantly ; extremely ; plentifully ; profusely   FR: beaucoup ; nombreux ; très ; abondamment ; à profusion
มากมาย[adv.] (mākmāi) EN: plentifully ; abundantly ; a lot of ; plenty   FR: beaucoup ; énormément ; plein
ท่วมท้น[adv.] (thūamthon) EN: abundantly ; plentifully   
อุดมสมบูรณ์[adv.] (udomsombūn) EN: plentifully ; abundantly   
แยะ[adv.] (yae) EN: abundantly ; plentifully ; numerously ; amply   
อย่างมากมาย[adv.] (yāng mākmāi) EN: very much ; plentifully ; numerously   FR: abondamment
เยอะแยะ[adv.] (yoeyae) EN: many ; much ; plenty (of) ; a lot (of) ; lots of ; abundantly ; plentifully ; an abundance of   FR: beaucoup ; plein ; des tas

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plentifully    (a) plˈɛntɪfəliː (p l e1 n t i f @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がっつり;ガッツリ[, gattsuri ; gattsuri] (adv) (sl) firmly; plentifully; with all one's might [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  plentifully
      adv 1: in a bountiful manner [syn: {bountifully}, {bounteously},
             {plentifully}, {plenteously}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top