ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plenteously

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plenteously-, *plenteously*, plenteous
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา plenteously มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *plenteously*)
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plenteously (a) plˈɛntɪəʳsliː (p l e1 n t i@ s l ii)
plenteous (j) plˈɛntɪəʳs (p l e1 n t i@ s)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plenteous(adj) อุดมสมบูรณ์, See also: มากมาย, เยอะแยะ, Syn. full, fertile, plentiful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plenteous(เพลน'เทียส) adj. อุดมสมบูรณ์,มากมาย,เยอะแยะ, Syn. copious, abundant

English-Thai: Nontri Dictionary
plenteous(adj) เยอะแยะ,มากมาย,ล้นเหลือ,อุดมสมบูรณ์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอุดม(n) fertility, See also: abundance, plentifulness, copiousness, plenitude, productiveness, fruitfulness, plenteousn, Syn. ความบริบูรณ์, ความมากมาย, ความสมบูรณ์, Ant. ความขาดแคลน, Example: ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ควรจะขึ้นอยู่กับสภาพความอุดมของดินแต่ละแห่งซึ่งจะทราบได้จากการเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überflüsse {pl}plenteousness [Add to Longdo]
reichlichplenteous [Add to Longdo]
reichlich {adv}plenteously [Add to Longdo]
vollplenteous [Add to Longdo]
voll {adv}plenteously [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  plenteously
      adv 1: in a bountiful manner [syn: {bountifully}, {bounteously},
             {plentifully}, {plenteously}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top