ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pleasurable

P L EH1 ZH ER0 AH0 B AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pleasurable-, *pleasurable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pleasurable(adj) ที่ให้ความเพลิดเพลิน, Syn. enjoyable, pleasant
pleasurableness(n) ความสำราญ, See also: ความอภิรมย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pleasurable(เพลซ'เชอระเบิล) adj. น่าพอใจ,เป็นที่ถูกใจ,น่าสนุก,น่าสบายใจ., See also: pleasurableness n. pleasurably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
pleasurable(adj) สนุก,น่าพอใจ,น่าชื่นชม,เป็นที่ถูกใจ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสำราญ(n) happiness, See also: pleasurableness, Syn. ความสุข, ความสนุกสนาน, ความเบิกบาน, Example: พวกเขาและเพื่อนๆ ได้เดินทางมาเที่ยวหาความสำราญที่ ฟิวเจอร์ผับ กัน

CMU English Pronouncing Dictionary
PLEASURABLE P L EH1 ZH ER0 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pleasurable (j) plˈɛʒərəbl (p l e1 zh @ r @ b l)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pleasurable
   adj 1: affording satisfaction or pleasure; "the company was
       enjoyable"; "found her praise gratifying"; "full of
       happiness and pleasurable excitement"; "good printing
       makes a book more pleasurable to read" [syn: {enjoyable},
       {gratifying}, {pleasurable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top