ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pleasantry

P L EH1 Z AH0 N T R IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pleasantry-, *pleasantry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pleasantry(n) คำพูดล้อเล่น, See also: คำพูดขบขัน, คำพูดตลก, Syn. jest
pleasantry(n) การหยอกล้อ, See also: การล้อเล่น, Syn. jest
pleasantry(n) พฤติกรรมที่ตลก, See also: พฤติกรรมที่มีอารมณ์ขัน, ความตลก, Syn. comedy, merriment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pleasantry(เพลซ'เซินทริ) n. การหยอกล้อ,คำล้อเล่น,พฤติกรรมที่มีอารมร์ ขัน,การตลก

English-Thai: Nontri Dictionary
pleasantry(n) การหยอกล้อ,การล้อเล่น,การพูดตลก

CMU English Pronouncing Dictionary
PLEASANTRY P L EH1 Z AH0 N T R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pleasantry (n) plˈɛzntriː (p l e1 z n t r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hänselei {f} | Hänseleien {pl}pleasantry | pleasantries [Add to Longdo]
Scherz {m} | Scherze {pl}pleasantry | pleasantries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
戯け[おどけ, odoke] (n) (uk) joke; witticism; pleasantry; attempt at humour; attempt at humor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  pleasantry
      n 1: an agreeable or amusing remark; "they exchange
           pleasantries"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top