ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pleasantness

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pleasantness-, *pleasantness*, pleasantnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pleasantness(n) ความน่ารัก, See also: ความอ่อนหวาน, Syn. sweetness
pleasantness(n) ความรื่นรมย์, See also: ความสบาย, ความอภิรมย์

English-Thai: Nontri Dictionary
pleasantness(n) ความสนุกสนาน,ความพอใจ,ความสบายใจ,ความร่าเริง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความรื่นรมย์(n) pleasantness, See also: gratification, agreeability, enjoyment, Syn. ความเบิกบานใจ, Ant. ความสลดใจ, ความปวดร้าวใจ, ความเศร้าใจ, Example: นักประพันธ์ถ่ายทอดโลกของความรื่นรมย์และไร้เดียงสาของเด็กผ่านตัวละคร

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pleasantness (n) plˈɛzntnəs (p l e1 z n t n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
秋興[しゅうきょう, shuukyou] (n) the pleasantness of autumn [Add to Longdo]
不愉快[ふゆかい, fuyukai] (adj-na,n) discomfort; unpleasantness; disagreeableness; unhappiness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pleasantness
   n 1: the feeling caused by agreeable stimuli; one pole of a
      continuum of states of feeling [ant: {unpleasantness}]
   2: the quality of giving pleasure; "he was charmed by the
     sweetness of her manner"; "the pleasantness of a cool breeze
     on a hot summer day" [syn: {pleasantness}, {sweetness}] [ant:
     {unpleasantness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top