ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

play with

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -play with-, *play with*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
play with(phrv) ทำให้เพลิดเพลินกับ, Syn. fiddle with, play against, play along
play with(phrv) ไม่จริงจังกับ, See also: ทำเล่นๆ กับ, Syn. flirt with
play with fire(idm) เสี่ยง, See also: เป็นอันตราย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
play withAnn had no friends to play with.
play withCan you find the time to play with our daughter?
play withChildren can play without danger here.
play withChildren play with blocks.
play withChildren play with toys.
play withDon't let your boy play with a knife.
play withDon't play with that gun, it is not a toy.
play withDon't play with that key!
play withFor that reason Coco was, to me, 'an older sister I can play with' and I thought of her only as one member of the family not as someone I should question my father concerning her identity.
play withHe does not have anyone to play with.
play withHe has no friend to play with.
play withHer technique is superb, but she needs to play with more expression.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เย้าหยอก(v) play with, See also: kid, banter, pull one's leg, tease, Syn. หยอกเย้า, สัพยอก, Example: สามีอุ้มและเย้าหยอกกับลูกได้ชั่วขณะหนึ่ง ก็ส่งคืนให้เธอ, Thai Definition: แกล้งเล่นๆ ด้วยกายหรือวาจา
ตีสำนวน(v) speak eloquently, See also: play with words, use idiomatic expression, wisecrack, Syn. เล่นสำนวน, ตีโวหาร, ตีฝีปาก, เล่นสำบัดสำนวน, Example: ประเด็นที่พูดตอนแรกไม่ได้ตีสำนวน แต่ต้องการให้ลองพิจารณา, Thai Definition: พูดใช้สำนวนโวหารเป็นเชิงอวดฉลาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล่นกับไฟ[len kap fai] (v, exp) EN: play with fire  FR: jouer avec le feu
เล่นตุ๊กตา[len tukkatā] (v, exp) EN: play with dolls   FR: jouer à la poupée

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wàn, ㄨㄢˋ, ] play with, #369,249 [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
play with fireเล่นกับไฟ

Japanese-English: EDICT Dictionary
もて遊ぶ;玩ぶ;弄ぶ;翫ぶ[もてあそぶ, moteasobu] (v5b,vt) (1) (uk) to play with (a toy, one's hair, etc.); to fiddle with; (2) to toy with (one's emotions, etc.); to trifle with; (3) to do with something as one pleases; (4) to appreciate [Add to Longdo]
玩弄[がんろう, ganrou] (n,vs) make sport of; toy with; play with [Add to Longdo]
劇中劇[げきちゅうげき, gekichuugeki] (n) play within a play [Add to Longdo]
女雛[めびな, mebina] (n) Empress doll (in display with Emperor doll) [Add to Longdo]
男雛;雄雛[おびな, obina] (n) Emperor doll (in display with Empress doll) [Add to Longdo]
展示即売会[てんじそくばいかい, tenjisokubaikai] (n) exhibition and sale (of paintings); display with the exhibits on sale [Add to Longdo]
弄する[ろうする, rousuru] (vs-s) (1) to play with; to joke; to use (esp. trick, sophistry, etc.); (2) to deride; to scoff at; to make fun of [Add to Longdo]
揣摩臆測;揣摩憶測[しまおくそく, shimaokusoku] (n,vs) conjectures and surmises; speculation; giving one's imagination full play without any ground [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top