ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

platoon

P L AH0 T UW1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -platoon-, *platoon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
platoon(n) หมวด, See also: กลุ่มคน, Syn. company, detachment, military unit
platoon(vi) จัดเป็นหมวด, See also: จัดเป็นกลุ่ม, จัดเป็นกอง
platoon(vt) จัดเป็นหมวด, See also: จัดเป็นกลุ่ม, จัดเป็นกอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
platoon(พละทูน') n. หมวด,หมวดทหาร,หมวดตำรวจ หมวดเล็ก,กลุ่มคน,กลุ่มนักฟุตบอลประจำหน้าที่หนึ่ง ๆ vt. จัดเป็นหมวด,จัดเป็นกลุ่ม,จัดเป็นกอง, Syn. unit, group

English-Thai: Nontri Dictionary
platoon(n) กองทหาร,หมวดทหาร,กลุ่มคน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
platoon systemระบบแบ่งกะการทำงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I well remember - and bear in mind, I was platoon sergeant - it therefore was behove of me to keep morale up - so I said, more as a laugh, cos it wasn't tense or below par...ฉันยังจำได้และจำใจ ฉันเป็นจ่าทหาร มันจึงเป็นของฉันเพื่อให้ กำลังใจในการทำงาน How I Won the War (1967)
As a child in the West, a platoon lived with us.ตอนยังเด็กฉันอยู่ทางตะวันตก มีทหารอยู่กับเรา Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Another has pulmonary tuberculosis One in 3rd platoon has rheumatismจะให้ผมแบกระเบิดวิ่งเข้าไปในค่ายมันก็ได้. Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
I was depending on the second platoon of Fox to hold the Cabu bridge, but if the Japs have 300 men in the camp, we'll need everyone on the raid.ตอนแรกผมกำลังจะให้หน่วยฟ๊อกซ์ที่สอง เข้าตรึงกำลังตรงสะพานคาบู แต่ถ้าพวกยุ่นมันมีมากกว่า 300 คน.. เราคงต้องใช้กองกำลังทั้งหมดเลย The Great Raid (2005)
We break the tree line, Lieutenant Riley's platoon will head to the east of the camp.เราจะแบ่งออกเป็นสามแนวรบ.. กองกำลังของผู้หมวดไรลี่ย์จะไปทางตะวันออก The Great Raid (2005)
Lieutenant O'Grady, second platoon will make their way through the main gate and force entry into the POW area.ร้อยโทโอเกรดี้ ของหน่วยรบที่สอง จะเดินหน้าไปยังประตูหลัก.. และพาตัวเองให้เข้าไปในเขตเชลยศึก The Great Raid (2005)
Jury and John Teller were in the same platoon in 'Nam.จูรี่และจอห์น เทเลอร์ อยู่ในกองทหารเดียวกันสมัยรบที่เวียดนาม Patch Over (2008)
Guess what two guys were in his platoon for every re-up.คิดว่าคนสองคนนี้ เคยอยู่ในกองทหารเดียวกัน สำหรับที่เคยช่วยชีวิต AK-51 (2008)
Platoon up.จ่ามานี้ Day of the Dead (2008)
Fourth platoon goes to Cabrillo beach Ahora.หมวด 4 ไปที่หาดคาลริโล่ Hell or High Water (2008)
I count three platoons at least.ผมนับดูมีทหารอย่างน้อย3หมวด Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Well, I can't have my platoon suffering.แหม ฉันจะให้ลูกน้องฉันทรมานอยู่ได้ไง Basilone (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมวด[mūat] (n) EN: group ; amount ; mass ; cluster ; category ; platoon ; section  FR: groupe [m] ; sélection [f] ; catégorie [f] ; peloton [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PLATOON P L AH0 T UW1 N
PLATOONS P L AH0 T UW1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
platoon (n) plˈətˈuːn (p l @1 t uu1 n)
platoons (n) plˈətˈuːnz (p l @1 t uu1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
排长[pái zhǎng, ㄆㄞˊ ㄓㄤˇ, / ] platoon leader; sergeant, #26,304 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zugführer {m} [mil.]platoon leader [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ツープラトーンシステム[tsu-purato-nshisutemu] (n) two-platoon system [Add to Longdo]
小隊[しょうたい, shoutai] (n) platoon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 platoon
   n 1: a military unit that is a subdivision of a company; usually
      has a headquarters and two or more squads; usually
      commanded by a lieutenant
   2: a team of policemen working under the military platoon system
   3: a group of persons who are engaged in a common activity;
     "platoons of tourists poured out of the busses"; "the
     defensive platoon of the football team"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top