ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plateau

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plateau-, *plateau*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plateau(n) ที่ราบสูง, Syn. tableland
plateau(n) ช่วงของการเจริญเล็กน้อยหรือไม่เจริญ, Syn. period, interval

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plateau(แพลท'โท) n. ที่ราบสูง,ช่วงระยะที่มีการเจริญเล็กน้อยหรือไม่มีการเจริญ. vi. ถึงระยะที่มีการเจริญเล็กน้อยหรือไม่มีการเจริญ pl. plateaus,plateaux, Syn. tableland

English-Thai: Nontri Dictionary
plateau(n) ที่ราบสูง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plateauที่ราบสูง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
plateau pulseชีพจรสูงราบ, ชีพจรไต่ค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
plateaux[พและโทส] (n) ที่ราบสูง, Syn. plateau

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plateauDivorce rates might reach a plateau soon.
plateauIt's pleasant to take a walk on the plateau.
plateauWhat is the altitude of the plateau?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่ราบสูง(n) highland, See also: plateau, Thai Definition: ที่ราบซึ่งสูงกว่าระดับผิวโลกโดยรอบตั้งแต่ 300 เมตรขึ้นไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอน[døn] (n) EN: highland ; high ground ; elevation ; prominence  FR: plateau [m] ; élévation [f] ; terre haute [f]
จานเปล[jān plē] (n, exp) EN: serving plate ; platter  FR: plateau [m]
โคก[khōk] (n) EN: mound ; knoll ; hillock ; higland ; high ground ; elevated area ; height  FR: hauteur [f] ; plateau [m]
กระบะ[kraba] (n) EN: tray ; square-wooden tray ; wooden tray  FR: plateau en bois [m]
พาน[phān] (n, prop) EN: offering dish ; footed tray  FR: coupe destinée aux offrandes [f] ; plateau sur pied [m] ; grande coupe [f]
ถาด[thāt] (n) EN: tray ; salver ; server ; serving tray  FR: plateau [m] ; plat [m]
ที่ราบสูง[thīrāp sūng] (n) EN: plateau  FR: plateau [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PLATEAU P L AE0 T OW1
PLATEAUED P L AE0 T OW1 D
PLATEAUING P L AH0 T OW1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plateau (n) plˈætou (p l a1 t ou)
plateaus (n) plˈætouz (p l a1 t ou z)
plateaux (n) plˈætouz (p l a1 t ou z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高原[gāo yuán, ㄍㄠ ㄩㄢˊ, ] plateau, #8,295 [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, ] plateau, esp. loess plateau of northwest China; same as 黃土高原|黄土高原, #58,810 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Plateau {n}plateau [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
チベット高原[チベットこうげん, chibetto kougen] (n) Tibetan plateau [Add to Longdo]
パミール高原[パミールこうげん, pami-ru kougen] (n) the Pamir plateau [Add to Longdo]
プラトー[purato-] (n) plateau [Add to Longdo]
海台[かいだい, kaidai] (n) plateau [Add to Longdo]
開析台地[かいせきだいち, kaisekidaichi] (n) dissected plateau [Add to Longdo]
高原[こうげん, kougen] (n) tableland; plateau; (P) [Add to Longdo]
高地[こうち, kouchi] (n,adj-no) high ground; plateau; heights; (P) [Add to Longdo]
台地[だいち, daichi] (n) plateau; tableland; eminence; (P) [Add to Longdo]
頭打ち[あたまうち(P);ずうち, atamauchi (P); zuuchi] (n) reaching a peak; reaching the limit; plateauing; maxing out; (P) [Add to Longdo]
溶岩台地[ようがんだいち, yougandaichi] (n) lava plateau [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  plateau
      n 1: a relatively flat highland [syn: {tableland}, {plateau}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top