ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plastere

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plastere-, *plastere*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plastered(adj) เมามาก (คำสแลง), Syn. drunk
plasterer(n) ช่างปูน, Syn. builder

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างฉาบปูน[chang chāp pūn] (n, exp) EN: plasterer  FR: plâtrier [m]
ช่างปูน[chang pūn] (n) EN: mason ; bricklayer ; tiler ; plasterer  FR: maçon [m]
เมา[mao = māo] (v) EN: be drunk ; be intoxicated ; suffer motion sickness ; be tipsy ; be plastered ; be drunken ; be legless ; be inebriated  FR: être soûl = être saoul ; être ivre ; avoir bu ; être plein (fam.) ; être bourré (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
PLASTERED P L AE1 S T ER0 D
PLASTERER P L AE1 S T ER0 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plastered (v) plˈaːstəd (p l aa1 s t @ d)
plasterer (n) plˈaːstərər (p l aa1 s t @ r @ r)
plasterers (n) plˈaːstərəz (p l aa1 s t @ r @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
べっとり[bettori] (adv) (1) sticky; thick (e.g. thickly plastered); ikky; gummy; (2) to stick closely [Add to Longdo]
左官[さかん;しゃかん, sakan ; shakan] (n) plasterer [Add to Longdo]
左官屋[さかんや, sakanya] (n) (See 左官) plasterer [Add to Longdo]
才取り[さいとり, saitori] (n) (1) (abbr) brokering; broker; (2) handing materials up a ladder (to a plasterer); assistant who hands things up a ladder (to a plasterer); (3) (See 才取り棒) pole used to hand things up a ladder [Add to Longdo]
塗籠;塗篭[ぬりごめ, nurigome] (n) (See 寝殿造り) interior closed room with heavily plastered walls in a Heian palace [Add to Longdo]
壁下地[かべしたじ, kabeshitaji] (n) framework (for a mud-plastered wall) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top