ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

planetary

P L AE1 N AH0 T EH2 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -planetary-, *planetary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
planetary(adj) เกี่ยวกับโลก, See also: ของโลก, ทางโลก, Syn. terrestrial
planetary(adj) เกี่ยวกับดาวเคราะห์
planetary(adj) พเนจร, See also: เคลื่อนที่, เร่ร่อน, ไม่แน่นอน, Syn. wandering

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
planetary(แพลน'นิเทอรี) adj. เกี่ยวกับดาวนพเคราะห์,พเนจร,เคลื่อนที่,เร่ร่อน,เกี่ยวกับโลก
interplanetary(อินเทอแพลน'นิเทอรี) adj. ระหว่างดาวนพเคราะห์,ระหว่างดาวนพเคราะห์กับดวงอาทิตย์

English-Thai: Nontri Dictionary
planetary(adj) เกี่ยวกับดวงดาว,ซึ่งเคลื่อนที่,พเนจร,ซึ่งท่องเที่ยวไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
planetary gear trainขบวนเฟืองแพลเนต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Planetary ringวงแหวน (ดาราศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

CMU English Pronouncing Dictionary
PLANETARY P L AE1 N AH0 T EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
planetary (j) plˈænɪtriː (p l a1 n i t r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Planetengetriebe {n} [techn.]planetary gear [Add to Longdo]
Planetenrad {n} [techn.]planetary wheel [Add to Longdo]
Schrittgerät {n}planetary camera [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遊星歯車[ゆうせいはぐるま, yuuseihaguruma] (n) planetary gear; planetary wheel [Add to Longdo]
惑星科学[わくせいかがく, wakuseikagaku] (n) planetary science [Add to Longdo]
惑星系[わくせいけい, wakuseikei] (n) (See 恒星系) planetary system; star system [Add to Longdo]
惑星状星雲[わくせいじょうせいうん, wakuseijouseiun] (n) planetary nebula [Add to Longdo]
惑星探査[わくせいたんさ, wakuseitansa] (n) planetary exploration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 planetary
   adj 1: of or relating to or resembling the physical or orbital
       characteristics of a planet or the planets; "planetary
       motion"; "planetary year" [syn: {planetal}, {planetary}]
   2: of or relating to or characteristic of the planet Earth or
     its inhabitants; "planetary rumblings and eructations"-
     L.C.Eiseley ; "the planetary tilt"; "this terrestrial ball"
     [syn: {planetary}, {terrestrial}]
   3: having no fixed course; "an erratic comet"; "his life
     followed a wandering course"; "a planetary vagabond" [syn:
     {erratic}, {planetary}, {wandering}]
   4: involving the entire earth; not limited or provincial in
     scope; "global war"; "global monetary policy"; "neither
     national nor continental but planetary"; "a world crisis";
     "of worldwide significance" [syn: {global}, {planetary},
     {world(a)}, {worldwide}, {world-wide}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top