ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

planetarium

P L AE2 N AH0 T EH1 R IY0 AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -planetarium-, *planetarium*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
planetarium(n) หอดูดาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
planetarium(แพลนนิแท'เรียม) n. หอดูดาว,ท้องฟ้าจำลอง

English-Thai: Nontri Dictionary
planetarium(n) หอดูดาว,ท้องฟ้าจำลอง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Planetariumท้องฟ้าจำลอง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Planetariumsท้องฟ้าจำลอง [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ท้องฟ้าจำลอง[thøng fājamløng] (n) EN: planetarium  FR: planétarium [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PLANETARIUM P L AE2 N AH0 T EH1 R IY0 AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
planetarium (n) plˌænɪtˈɛəʳrɪəʳm (p l a2 n i t e@1 r i@ m)
planetariums (n) plˌænɪtˈɛəʳrɪəʳmz (p l a2 n i t e@1 r i@ m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Planetarium {n}planetarium [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プラネタリウム[puranetariumu] (n) planetarium; (P) [Add to Longdo]
星座投影機[せいざとうえいき, seizatoueiki] (n) planetarium (projector) [Add to Longdo]
天象儀[てんしょうぎ, tenshougi] (n) planetarium [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 planetarium
   n 1: a building housing an instrument for projecting the
      positions of the planets onto a domed ceiling
   2: an optical device for projecting images of celestial bodies
     and other astronomical phenomena onto the inner surface of a
     hemispherical dome
   3: an apparatus or model for representing the solar systems

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top