ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plait

P L EY1 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plait-, *plait*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plait(n) รอยจีบ, See also: รอยพับเป็นกลีบ, Syn. pleat
plait(n) (ผม) เปีย, Syn. braid
plait(vt) จับจีบ, Syn. pleat
plait(vt) ถักเปีย, Syn. braid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plait(เพลท) n. รอยจีบ,รอยพับ,เปีย. vt. จีบพับเป็นจีบ,ถัก (เป็นเปีย), Syn. braid, pleat

English-Thai: Nontri Dictionary
plait(n) รอยพับ,รอยจีบ,เปีย,เชือกถัก
plait(vt) ตัด,จีบ,พับ,ถัก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปีย(n) braid, See also: plait, queue, pigtail, Syn. ผมเปีย, หางเปีย, Example: หล่อนเลิกไว้เปียเส้นโตแล้วเปลี่ยนมาเป็นไว้ผมสั้นเสมอใบหู, Count Unit: ข้าง,เส้น, Thai Definition: ผมที่ไว้ยาวบริเวณท้ายทอย, ผมที่ถักห้อยยาวลงมา
เปีย(n) braid, See also: plait, queue, pigtail, Example: หล่อนเลิกไว้เปียเส้นโตแล้วเปลี่ยนมาเป็นไว้ผมสั้นเสมอใบหู, Count Unit: ข้าง, เส้น, Thai Definition: ลายที่ถัก 3 ขาไขว้กัน
ผมเปีย(n) pigtail, See also: plaits, braid, queue, Syn. เปีย, หางเปีย, Example: หล่อนถักผมเปียเส้นผอมเหมือนรูปร่างนั่งกินข้าวคนเดียวมุมห้องเงียบๆ เหงาๆ, Thai Definition: ผมที่ถักห้อยยาวลงมา
กรอง(v) braid, See also: plait, interlace, weave, Syn. ถัก, ทอ, Example: กรองหญ้าคา คือการถักทอหญ้าคา, Thai Definition: ถัก, ทอ
การสาน(n) weaving, See also: plaiting, Syn. การถัก, Example: แถวภาคอีสานมีการสานตะกร้ารูปแบบต่างๆ มากมาย, Thai Definition: อาการที่ใช้เส้นตอกทำด้วยไม้ไผ่ หวาย กก ใบลาน เป็นต้น ขัดกันให้เป็นผืน เช่น เสื่อ หรือทำขึ้นเป็นวัตถุมีรูปร่างต่างๆ เช่น กระบุง กระจาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะไรนะ[arai na] (x) EN: pardon ? ; what did you say, please ? ; what ? ; what !  FR: pardon ? ; pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? ; qu'est-ce qu'il y a ? ; hein ? (fam.)
ชอบไหม[chøp mai] (v, exp) FR: ça te plaît ?
ช่วย...[chūay ...] (x) EN: please ...  FR: ... s'il vous plaît ? ; veuillez ...
ด้วย[dūay] (x) EN: please ; kindly  FR: s'il vous plaît
ให้หน่อย[hai nøi] (x) EN: please ; will you ?  FR: s'il vous plait
จีบ[jīp] (v) EN: crimp ; pucker ; pleat ; plait ; crease ; fold ; gather a fabric in folds  FR: crêper ; friser ; plisser ; se plisser ; froisser
กรุณา[karunā] (x) EN: please ; be kind  FR: s'il vous plaît ; je vous en prie
เก็บตังค์[kep tang] (v, exp) EN: the bill please ; the check please  FR: l'addition , s'il vous plaît
ขมวดจุก[khamūat juk] (v, exp) EN: plait one's hair ; braid one's hair ; tie a cord in a knot  FR: nouer un chignon
คิดเงินด้วย[khit ngoen dūay] (xp) EN: check, please  FR: l'addition, s'il vous plaît

CMU English Pronouncing Dictionary
PLAIT P L EY1 T
PLAITS P L EY1 T S
PLAITED P L EY1 T AH0 D
PLAITING P L EY1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plait (v) plˈæt (p l a1 t)
plaits (v) plˈæts (p l a1 t s)
plaited (v) plˈætɪd (p l a1 t i d)
plaiting (v) plˈætɪŋ (p l a1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
辫子[biàn zi, ㄅㄧㄢˋ ㄗ˙, / ] plait; braid; pigtail; a mistake or shortcoming that may be exploited by an opponent; handle, #22,396 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おさげ髪;お下げ髪[おさげがみ, osagegami] (n) pigtails; two plaits hanging about one's shoulders; two plaits hanging down one's back; queue [Add to Longdo]
プリーツ[puri-tsu] (n,adj-no) pleat; pleats; plait; plaits; (P) [Add to Longdo]
御幣;ご幣[ごへい;おんべい(御幣);おんべ(御幣), gohei ; onbei ( o hei ); onbe ( o hei )] (n) (hon) (See 幣) staff with plaited paper streamers used in Shinto [Add to Longdo]
三つ編み[みつあみ, mitsuami] (n) braid (hair, cord. etc.); plait [Add to Longdo]
真田[さなだ, sanada] (n) plait; braid [Add to Longdo]
真田編み[さなだあみ, sanadaami] (n) plait [Add to Longdo]
組み紐;組紐[くみひも, kumihimo] (n) braid; plaited cord [Add to Longdo]
組む[くむ, kumu] (v5m) (1) to cross (legs or arms); to link (arms); (2) to put together; to construct; to assemble; to produce (e.g. TV program); (3) to braid; to plait; (4) to grapple; to wrestle; (5) to unite; to link up; to form an alliance; (6) to set (e.g. type); (7) to issue (e.g. money order); (P) [Add to Longdo]
[へい;ぬさ, hei ; nusa] (n) (See ご幣) staff with plaited paper streamers used in Shinto [Add to Longdo]
編む[あむ, amu] (v5m,vt) (1) to knit; to plait; to braid; (2) to compile (anthology, dictionary, etc.); to edit; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plait
   n 1: a hairdo formed by braiding or twisting the hair [syn:
      {braid}, {plait}, {tress}, {twist}]
   2: any of various types of fold formed by doubling fabric back
     upon itself and then pressing or stitching into shape [syn:
     {pleat}, {plait}]
   v 1: make by braiding or interlacing; "lace a tablecloth" [syn:
      {braid}, {lace}, {plait}]
   2: weave into plaits; "plait hair"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top