ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pitiless

P IH1 T IY0 L AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pitiless-, *pitiless*, pitiles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pitiless(adj) ซึ่งไร้ความสงสาร, See also: ซึ่งไร้ความเมตตา, Syn. remorseless, ruthless, Ant. kind, sensitive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pitiless(พิท'ทิเลส) adj. ไร้ความปรานี,ไม่มีใจเมตตา,ไม่มีใจสงสาร

English-Thai: Nontri Dictionary
pitiless(adj) ไม่เมตตา,ไม่สงสาร,โหดร้าย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โหด(adj) cruel, See also: pitiless, brutal, Syn. ชั่วร้าย, โหดเหี้ยม, Ant. ใจดี
โหดร้าย(adj) cruel, See also: pitiless, brutal, Syn. ร้ายกาจ, เหี้ยมโหด, ชั่วร้าย, Ant. ใจดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี้ยม[hīem] (v) EN: be ruthless ; be cruel ; be merciless ; be brutal ; be harsh ; be pitiless
เหี้ยม[hīem] (adj) EN: ruthless ; hard ; cruel ; merciless ; brutal ; harsh ; pitiless  FR: impitoyable ; implacable
โหด[hōt] (adj) EN: crue ; pitiless ; brutal ; heartless  FR: cruel ; méchant ; sans coeur
โหดเหี้ยม[hōthīem] (adj) EN: ruthless ; brutal ; pitiless ; heartless ; cruel  FR: inhumain ; tyrannique ; cruel
โหดร้าย[hōtrāi] (adj) EN: cruel ; pitiless ; brutal ; atrocious ; vicious ; heartless ; ruthless ; insensate ; unkind  FR: cruel ; atroce ; sans pitié ; brutal ; insensible
ใจดำ[jaidam] (adj) EN: black-hearted ; cruel ; wicked ; merciless ; unsympathetic ; pitilessmean ; unkind ; heartless  FR: méchant ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre ; insensible ; cruel ; diabolique ; impitoyable ; sans pitié
ใจแข็ง[jaikhaeng] (adj) EN: hard-hearted ; stouthearted ; pitiless ; unyielding ; heartless ; merciless ; callous ; adamant ; firm ; unbendable   FR: insensible ; dur ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre
ใจร้าย[jairāi] (adj) EN: evil-minded ; cruel ; wicked ; merciless ; pitiless ; vicious ; heartless ; unkind ; mean  FR: mauvais ; méchant
ปราศจากความปรานี[prātsajāk khwām prānī] (adj) EN: heartless ; merciless ; pitiless  FR: sans pitié ; sans merci ; impitoyable ; implacable

CMU English Pronouncing Dictionary
PITILESS P IH1 T IY0 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pitiless (j) pˈɪtɪlɪs (p i1 t i l i s)
pitilessly (a) pˈɪtɪlɪsliː (p i1 t i l i s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无情[wú qíng, ㄨˊ ㄑㄧㄥˊ, / ] pitiless; ruthless; merciless; heartless, #7,756 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
情け知らず;情知らず[なさけしらず, nasakeshirazu] (n) coldhearted; pitiless; merciless; heartless [Add to Longdo]
冷淡無情[れいたんむじょう, reitanmujou] (n,adj-na) cold-hearted; callous; pitiless; unsympathetic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pitiless
   adj 1: without mercy or pity; "an act of ruthless ferocity"; "a
       monster of remorseless cruelty" [syn: {pitiless},
       {remorseless}, {ruthless}, {unpitying}]
   2: deficient in humane and kindly feelings [syn: {pitiless},
     {unkind}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top