ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pissed

P IH1 S T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pissed-, *pissed*, piss, pisse
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pissed(adj) โกรธมาก (คำสแลง)
pissed(adj) เมามาก (คำสแลง)
pissed(sl) เมามาก, See also: เมาหัวราน้ำ

CMU English Pronouncing Dictionary
PISSED P IH1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pissed (v) pˈɪst (p i1 s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
besoffen; stockbesoffenpissed [slang] [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
頭に来る;頭にくる[あたまにくる, atamanikuru] (exp,vk) to get mad; to be highly offended; to get pissed off; to get angry; to lose one's cool [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pissed
   adj 1: aroused to impatience or anger; "made an irritated
       gesture"; "feeling nettled from the constant teasing";
       "peeved about being left out"; "felt really pissed at her
       snootiness"; "riled no end by his lies"; "roiled by the
       delay" [syn: {annoyed}, {irritated}, {miffed}, {nettled},
       {peeved}, {pissed}, {pissed off}, {riled}, {roiled},
       {steamed}, {stung}]
   2: very drunk [syn: {besotted}, {blind drunk}, {blotto},
     {crocked}, {cockeyed}, {fuddled}, {loaded}, {pie-eyed},
     {pissed}, {pixilated}, {plastered}, {slopped}, {sloshed},
     {smashed}, {soaked}, {soused}, {sozzled}, {squiffy}, {stiff},
     {tight}, {wet}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top